Advert
Bingöl sanayi sektörlerinin stratejik vizyonu belirlendi
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) öncülüğünde ve Fırat Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirilen proje ile Bingöl sanayi sektörlerinin stratejik vizyonu tamamlandı.
Bingöl sanayi sektörlerinin stratejik vizyonu belirlendi

Bingöl sanayi sektörlerinin durum analizi ve 2023 stratejik vizyonu tamamlandı. Bingöl’ü  kalkındıracak vizyonlar belirlendi.

Yaklaşık 4 aylık bir çalışma ile 8 farklı bilim insanının vermiş olduğu katkılar ile gerçekleştirilen proje aşamalarında, birebir sektörel üreticiler, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve kamu yönetiminin görüşleri dikkate alındı.

Hazırlanan çalışmada, Bingöl  özelinde yerel sanayi sektörünün rekabetçilik gücü bileşenleri ele alınarak, bunların küresel eko-sistemdeki yeri ve konumunu değerlendirmek üzere Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Porter tarafından   geliştirilen Elmas Modeli kullanılıp bir strateji ortaya konuldu.

Bingöl genelinde faaliyet gösteren çeşitli sanayi sektörlerinin rekabetçilik gücünü belirleyen ve farklı boyutlardaki değişkenleri göz önüne alan bu yaklaşım, daha sonra kent ekonomisinin önemli kalkınma dinamiği olarak öngörülen öncü sanayi sektörlerinin rekabetçilik stratejilerinin belirlenmesinde kullanıldı.

500 milyon dolarlık ihracat, 50 bin kişiye ek istihdam
Yapılan analiz sonuçlarına göre sanayi sektörlerinden süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, arıcılık, gıda işleme ve tekstil ve hazır giyim sektörlerinin kentin büyük oranda imalat portföyünü teşkil ettikleri, istihdama katkı sağladıkları ve ihracat potansiyellerinin olduğu ortaya çıkarıldı. Projeler tam olarak gerçekleştiği takdirde ilk etapta 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleşririlip 50 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Kentin üretim sektörü kırılgan yapıya sahip
Çalışmadan elde edilen ve yerel politika belirleyicileri açısından aydınlatıcı olması beklenen sonuçlara göre; kentin sanayi sektörleri yapısı, sürdürülebilir bir rekabetçilik durum arz etmiyor. Sadece kısa vadeli bir rekabet edebilirlik gücüne sahip ve anlık stratejiler ile hareket eden, aynı zamanda her türlü gelişmeden   çok çabuk etkilenebilecek bir yapısal durum söz konusu.

Kentin yerel aktörleri el birliği güç birliği yapmalı
Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre; başta Sanayi ve Ticaret Odası olmak üzere kentin bilgi üreten kurumları ve uzmanlarının işbirliği, sanayicilere yol göstermesi ve geliştirilmesi öngörülen sektörlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlaması açısından elzem oluğu belirtiliyor.

Uygulama projeleri hayata geçirilmeli Bingöl kalkınmalı
Rapor, kentin sanayisinin ayağa kalkabilmesi ve ihracat edebilecek ürünleri üretebilmesinin stratejilerini açıkça ortaya koyuyor. Bilim insanları aşağıda yer alan projelerin hayata geçirilmesi ile Bingöl’ün şaha kalkacağı belirtiliyor.

Raporda adı geçen stratejiler ve uygulama projelerinden öne çıkanlar şu şekilde sıralandı:

-Arıcılık faaliyetinde bulunan tüm üreticiler birlik altında birleştirilmeli ve etkin profesyonel üretici pozisyonuna getirilmeli.

-Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerine uzun dönemli faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. Arı Yetiştiriciliğinde ölçek ekonomisi sağlanmalıdır.

- Arı Yetiştiriciliği’nde sürekli eğitim çalışmaları düzenlenmelidir.

-Bingöl Üniversitesi bünyesinde Arıcılık Enstitüsü kurulmalıdır.

-Arı yetiştiricilerinin mekânsal alanları ıslah edilmeli ve geliştirilmelidir.

-Süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik bölgesel kümelenme (regional development) geliştirilmelidir.

-100 üreticiye bin süt sığırı formülü hayata geçirilmelidir.

-Bölgede yem üretimi yaygınlaştırılmalı, sözleşmeli üretim ile teşvik edilmelidir. Bölgenin Markalaşması İçin Tatlı Pazarı Arastası (BİNTAT) kurulmalıdır.

-Büyükbaş Hayvancılığa Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HDİOSB) kurulmalıdır.

- Küçükbaş hayvancılık sektörü geliştirilmeli ve teşvik edilmelidir.

-Tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik ihtisas organize sanayi bölgesi (hgiosb) ivedilikle ihdas edilmeli.

-Bilgi üreten kurum bünyesinde tekstil ve hazır giyim fakültesi açılmalıdır.

 

- Hazır giyim sektörel kümelenme analiz ve kümelenme geliştirme (sectoral cluster development) çalışmalarına başlanılmalı. (İLKHA)

Kategori:
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
-