Solhan’da ilk Defa Hatimle Terâvih Namazı Kılınıyor
İlçemizde Ramazan ayında ilk defa hatimle teravih namazı kılınmaya başlandı. Boğlan Mahallesinde bulunan Merkez Camiinde hafız öğrenciler tarafından hatimle teravih namazı kıldırılmaya başlandı.
Solhan’da ilk Defa Hatimle Terâvih Namazı Kılınıyor

Ramazan ayında ilk defa hatimle teravih namazı Solhan’da kılınmaya başlandı. Boğlan Mahallesinde bulunan Merkez Camiinde hatimle teravih namazını hafız öğrenciler tarafından kılındı. 

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Muharrem Dutar,”Ramazan ayı kulluk adına bir milattır; bir Müslüman bu ayda gündüz oruç, Kur’an tilaveti ve mukabele ile gece de teravih namazıyla kulluk çıtasını yükselterek Allah’a daha bir yakın durmaya, kalp ve ruhun hayat seviyesine yükselerek ibadetlerini daha bir derinden ve duyarlılıkla yerine getirmeye çalışır. Teravih namazı, yatsı namazı kılındıktan sonra fecir doğuncaya kadar (imsak vakti) uzanan bir zaman dilimi içinde kılınabilir. 

Teravih namazını Kur’an-ı Kerîm’i en az bir kere hatmederek kılmak sünnet, birden fazla hatimle kılmak ise bir fazilettir. (Serahsî, Mebsut, 2/146.) Solhan’da Merkez camiinde ilk defa bu sünnet bu Ramazan ayında yaşatılacaktır. İmam-Hatip Lisesi hafız öğrenciler tarafından kıldırılacak hatimle teravih namazı bu açıdan çok önemlidir. Efendimiz(s.a.s.)’in sünnetini Solhan’da cemaatimizle birlikte yaşatmaya ve bu Kur’an ayını daha verimli bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Bakınız, Rasulüllah (s.a.s.) Ramazan ayında bir gece mescide çıktı ve mescidin bir kenarında namaz kılan insanlar gördü ve sordu “Bunlar ne yapıyorlar?”orada bulunanlardan biri şöyle cevap verdi “Bunlar Kur’an’ın tamamını ezberleyememiş yani hâfız olmayanlar kimseler, Übey b. Ka’b onlara hatimle namaz kıldırıyor.”Rasülüllah (s.a.s.) bu cevaba sevinerek memnuniyet ve takdirlerini şu şekilde ifade ettiler: “Doğru yapmışlar, yaptıkları şey ne kadar güzel”. (Ebu Davut, Ramazan, 1.) 

Hz. Ömer (r.a.) Kur’an hâfızlarından üç kişiyi çağırmış, hepsine Kur’an okutmuş sonra okuma hızlarına göre birisine her rekatta 30, bir diğerine 25 öbürüne de 20 ayet okuyarak hatimle teravih namazı kıldırmalarını istemiştir. (Abdurrezzak, Musannef, 4/26) Sahabeden sonraki dönemlerde de teravihin hatimle kılınmasına önem verilmiştir. 

Ömer b. Abdülaziz kârilere (Kur’an hafızları) her rekatta on ayet okuyarak teravih namazını hatimle kıldırmalarını emretmişti. (Said İbn Sahnun, el-Müdevvenetü’l-kübra, 1/194.) 

İmam-ı A’zam’ın Ramazan’da gündüz bir hatim, teravihte de bir hatim olmak üzere toplam altmış bir defa Kur’an’ı hatmettiği rivayet edilmektedir. 

Muhammed b. İsmail el-Buhari, Ramazan ayının ilk gecesinde arkadaşları, eşi dostu ve talebeleri toplanır onlara teravih namazı kıldırırdı. Her rekatta yirmi ayet okuyarak hatmederdi. Ayrıca gecenin yarısından başlayarak son üçte birine kadar olan zaman diliminde Kur’an okur ve bu şekilde de her üç gecede bir hatmederdi. Gündüz de her gün bir hatim indirir, hatmi de iftar vaktinde bitirir ve “her hatim yapıldığında müstecap (kabul olunan) bir dua vardır”derdi. (Beyhaki, Şuabu’l-imân, 2/416) Hatimle teravih geleneğinin en canlı ve en yaygın olduğu dönem olan Osmanlıda selâtin camilerinde, ulu camilerde, mahalle camilerinde kurrâ hafızlar tarafından hatimle teravih namazları kıldırılıyordu. Halk da bu namazlara rağbet ediyordu. 

Bazı fıkıh kitaplarında cemaatin ilgisizliğinden dolayı teravihin hatimle kılınmasının terk edilmemesi gerektiği kaydı düşülmüştür. Mesela Hanefi mezhebinin önemli kitaplarından el-Hidaye ve Mülteka’da bu husus şu şekilde ifade edilmiştir: “Cemaatin tembelliğinden dolayı hatmin terkedilmemesi gerekir. (Merginanî, el-Hidaye,1/46.) 

Görüldüğü üzere teravih namazını hatimle kılmak sünnet olmakla birlikte cemaatin durumuna göre kısa sureler veya üç kısa ayet okunarak da kılınabilir. İslam dini her yer ve şartta yaşanabilecek bir enginlik ve esnekliğe sahip olduğundan günümüzde uygun olan da imamın cemaatin durumunu nazar-ı itibara alarak namazı kıldırmasıdır. İmkanı ve şartları müsait olan Müslümanların teravihi hatimle kılmaları çok yerinde bir davranıştır. Bilhassa günümüzde bir sünnetin ihyasına vesile olması açısından büyük bir sevaba nail olma da söz konusudur. Solhan halkımızı Merkez Camii’nde hâfız öğrenciler tarafından kıldırılacak Hatimle Terâvih Namazına davet ediyoruz. Allah kabul etsin.”dedi.

 

İlçe Müftülüğünden Ramazan Ayı ile İlgili Duyuru


1- Bütün camilerimizde hocalarımız tarafından öğle namazından sonra Mukabele okunacaktır. Camilerdeki mukabeleye bayanlar da katılacaktır. 

2- Bütün Kur’an kurslarımızda bayanlara yönelik mukabele okunacaktır. Mukabeleler Saat 11:00 da başlayacaktır. 

3- Hatimle Teravih Namazı ilçemizde Merkez Camiinde hafız öğrenciler tarafından kıldırılacaktır. 

4- Her gün Yatsı Namazından önce bütün camilerde vaaz-irşat yapılacaktır. 

5- Camilerde devam eden çocuklarımıza yönelik hafta sonu kursları Ramazan ayında da devam edecektir.

 

Kategori: SOLHAN
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-