Advert
Lisansüstü Programlara 667 Öğrenci Alınacak
Bingöl Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı güz dönemi lisansüstü öğrenci alımı için ilana çıktı. Bingöl Üniversitesinde lisansüstü programlara 667 kontenjan ayrıldı.
Lisansüstü Programlara 667 Öğrenci Alınacak


Bingöl Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı güz dönemi lisansüstü öğrenci alımı için ilana çıktı. Bingöl Üniversitesinde lisansüstü programlara 667 kontenjan ayrıldı. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 12’si doktora, 144’ü Tezli Yüksek Lisans, 115’i de Tezsiz Yüksek Lisan olmak üzere toplam 281 kişilik kontenjan tahsis edilirken; Yaşayan Diller Enstitüsü’ne 4’ü doktora, 14’ü de Tezli Yüksek Lisans olmak üzere 18 kişilik kontenjan ayrıldı. Böylece üniversitemizin lisansüstü programlarına toplam 667 öğrenci alınacak.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilere 86 Kişilik Kontenjan 

2018-2019 Akademik yılı güz dönemi için ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler için Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 9’u doktora, 34’ü de Yüksek Lisans; Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 7’si doktora, 36’sı da yüksek lisans olma üzere toplam 86 kişilik kontenjan tahsis edildi.

 

UNİP’e 13 Kontenjan Ayrıldı 

Üniversitelerarası İşbirliği Programı (UNİP) kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 3, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne de 10 olmak üzere toplam 13 kişilik kontenjan ayrıldı. 

Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” çerçevesinde 2019-2020 Öğretim yılı Güz Dönemi için belirtilen ‘Yüksek Lisans’ ve ‘Doktora Programları’na öğrenci alımı için ilana çıkıldı. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yaşayan Diller ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde alınacak lisansüstü programlar şöyle:

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalları ve Programlar 

 İşletme                : (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe Finansman, 

Sosyoloji               : (Tezli Yüksek Lisans) 

İslam İktisadı ve Hukuku :  (Tezli Yüksek Lisans) 

Ekonomi ve Siyaset (ABD) : (Tezli Yüksek Lisans)  İktisat ve Siyaset 

Tarih : (Tezli Yüksek Lisans) ( Alan İçi ) Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Cumhuriyet Tarihi,  Genel Türk Tarihi 

Tarih: (Doktora) Yeniçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi 

Temel İslam Bilimleri: (Tezli Yüksek Lisans) İslam Hukuku, Tefsir, Arap Dili ve Belagatı, Hadis,     Kelam, Tasavvuf, İslam Mezhepleri 

Temel İslam Bilimleri: (Doktora) İslam Hukuku, Arap Dili ve Belagatı, Kelam 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans )

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Ana Bilim Dalları ve Programlar 

Bahçe Bitkileri ( Yüksek Lisans) 

Biyoloji (Yüksek Lisans) 

Fizik (Yüksek Lisans) 

Makine Mühendisliği (Yüksek Lisans) 

Kimya (Yüksek Lisans) 

Moleküler Biyoloji ve Genetik ( Yüksek Lisans) 

Tarla Bitkileri (Yüksek Lisans) 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(Yüksek Lisans) 

Zootekni (Yüksek Lisans) Hayvan Yetiştirme, Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik 

İş sağlığı ve Güvenliği (Yüksek Lisans) 

Matematik ( Yüksek Lisans ) 

Gıda Güvenliği  ( Yüksek Lisans )

Arı ve Arı Ürünleri (  Yüksek Lisans)

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ( Yüksek Lisans)

Tarla Bitkileri   (Doktora)

Zootekni ( Doktora )      Hayvan Yetiştirme

Arı ve Arı Ürünleri  (  Doktora )

Kimya (Doktora) Fizikokimya, Organik Kimya, Biyokimya, Anorganik Kimya

Biyoloji ( Doktora )          Zooloji, Botanik

Yaşayan Diller Enstitüsü Ana Bilim Dalları ve Progarmlar

Kürt Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans) 

Kürt Dili ve Edebiyatı: (Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı)


Zaza Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans) 

Zaza Dili ve Edebiyatı (Doktora Programı)

 

Kategori: BİNGÖL
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-