Advert
“Kur'an-ı Kerim, Bütün İnsanlığın İhtiyaçlarına Cevap Veriyor”
Bingöl Üniversitesinde düzenlenen “Ortaçağ’da İslam Bilimi” panelinde konuşan Prof. Dr. Mustafa Agah, Kur'an-ı Kerim'in on dört asırdan beri insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verdiğini dile getirdi.
“Kur'an-ı Kerim, Bütün İnsanlığın İhtiyaçlarına Cevap Veriyor”

 

Bingöl Üniversitesinde “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında “Ortaçağ’da İslam Bilimi” paneli gerçekleştirildi.

 

Cumhurbaşkanlığı’nca ilan edilen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” dolayısıyla Üniversitemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda “Ortaçağ’da İslam Bilimi” adlı panel düzenlendi. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak, İslam medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci yaptı. Konuşmacılarının İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Agah, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Abdullah Duman ile Bingöl Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyeleri Bedrettin Basuğuy ve Nevzat Keleş’in olduğu panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, Fuat Sezgin’in İslam medeniyetine ve dünya bilimine yaptığı katkılara değindi.  Fuat Sezgin’in İslam dünyası için önemli eserlere imza atmış bir bilim adamı olduğunu belirten Prof. Dr. Çİftci, “Prof. Dr. Fuat Sezgin, ömrü boyunca bilime ve İslam medeniyetinde yetişen bilim insanlarını gün yüzüne çıkarmak için çalıştı” dedi.

 

İlk panelist Prof. Dr. Mustafa Agah, Kur'an-ı Kerim'in önceliği bilime verdiğini belirtti. Kur'an-ı Kerim'in on dört asırdan beri insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap vermiş, kıyamete kadar gelecek olan insanların ihtiyaçlarına da cevap vereceğini dile getiren Prof. Dr. Agah, “Kur’an, bugünün problemlerine çözüm getirebilecek ve çağımız insanını da bağlayacak prensiplere sahip bir kitaptır. Bu prensipleri incelediğimizde, bunların genel prensipler olduğunu ve her zaman bütün insanların uygulayabileceği türden ilkeleri içinde barındırdığını görmekteyiz” diye konuştu.

 

İkinci panelist Doç. Dr. Abdullah Duman ise Biruni’nin bilime yaptığı katkılar üzerinde durdu. Doç. Dr. Duman, “Bîrûnî’ye, Cürcan/Gürgan’da ilmî çalışmalar konusunda bütün imkânlar sağlanmıştır. Onun tekrar Cürcaniye/Gürgenç’e dönünceye kadar Kâbûs’un hizmetinde rasat faaliyetlerini ve ilmî çalışmalarını devam ettirdiğini, hatta ay tutulmasını gözlemlemek için 387/997 tarihinde Harizm’de bulunduğunu görüyoruz. Hayatı boyunca döneminin bütün bilimleriyle uğraşmış ve eserler vermiştir. Eser verdiği alanlardan birisi de tarih ilmidir. Bîrûnî tarih felsefesi ve tarih biliminin felsefesi bağlamında kendinden önceki İslâm tarihçilerinden farklılık arz etmektedir. O, tabiat ve toplumun genel geçer yasalar çerçevesinde işlediğine inanmaktadır. Buna bağlı olarak da tarihi hadiseleri döngüsel tarih felsefesi anlayışı içinde değerlendirmektedir” diye ifade etti.

 

Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin Basuğuy, haçlı seferlerinin bilim tarihi üzerindeki yeri hakkında sunum yaptı. İslam medeniyeti havzasında üretilen bilimin batıya nasıl transfer edildiği hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Basuğuy, “Akla ve bilgiye dayanan İslam uygarlığı, dünyanın bugün sahip olduğu pek çok değere de kaynaklık etmiştir. Teknik ilimler, tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden Müslüman bilim adamlarının, medeniyet ve kültür sahasında önemli katkıları olmuştur. Buluşlarıyla uygarlığın ilk adımlarının atılmasına vesile olan Müslümanlar, ilerlemenin de yolunu açmışlardır. Dokuzuncu yüzyıldan on dördüncü yüzyıla kadar dünya tarihinde birçok keşif, dönemin en ileri uygarlığı olan “İslam Uygarlığı”nın ürünüdür. Haçlı seferleri ile İslam medeniyetinin yetiştirdiği bilim insanlarının çalışmaları batı tarafından alınıp kullanılmıştır” şeklinde konuştu.

 

Panelin son konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Keleş de Ortaçağ İslam dünyasında bilgi toplama amaçlı yapılan seyahatlere değindi. Dr. Keleş, Ortaçağ İslam dünyasında bilginin seyahati ya da bilgi için seyahat önemli konulardan biriydi. İslam dünyasında bilim amaçlı seyahat öteden beri övülen, teşvik edilen bir konuydu. Seyahatler İslam dünyası kaynaklıdır. Çünkü sadece bir yer görmek,  gezmek amacı yoktur. İlim öğrenme ve bilimin peşinden gitmek amacı vardır” dedi.

Kategori: BİNGÖL
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
-