Advert
Eğitimci Yazar Tunç'un İkinci Kitabı Çıktı
‘Yarım Hurma’ kitabı yazarı Muhammed Veysi Tunç, kuruluşundan günümüze İmam Hatip Okullarının meslek dersleri müfredat/programlarının tespit, tahlil ve tenkit edildiği kitabı olup alanında da ilk bilimsel çalışma olan kitabı okuyucuları ile buluştu.
Eğitimci Yazar Tunç'un İkinci Kitabı Çıktı


Eğitimci-Yazar Tunç’un ikinci eseri olan kuruluşundan günümüze İmam Hatip Okullarının meslek dersleri müfredat/programlarının tespit, tahlil ve tenkit edildiği kitabı olup alanında da ilk bilimsel çalışma olan kitaptan elde edilecek gelirin yazarın ifadesi ile; ‘gönüllü elçilerimiz olan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, gözbebeğimiz olan örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi uygulayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve hafızlarımıza’ bağışlandığı belirtildi.

Kitabın Geliri Bağışlanacak!

Kitabın içeriğinden bahseden eğitimci-yazar Tunç, şunları kaydetti: “İmam Hatip Okulları, Osmanlı Devletinin son dönemlerinden günümüze değin nicelik veya nitelik olarak farklı gelişim, duraklama ve gerileme dönemlerini yaşamak durumunda kalmıştır. İmam Hatip Okullarının tarihi süreci adeta yakın tarihimizin özeti, müfredat/programları ise yaşadığımız değişim ve dönüşümün özü mahiyetindedir. Bu dönemdeki siyasi, kültürel ve sosyal politikaların din eğitimine ve dini derslerin programlarına yansımaları olmuştur. Kuruluşundan günümüze İmam Hatip okullarının programları ve eğitim yaklaşımları araştırma konusu hem bu bağlamda hem de teknik, pedagojik ve yöntemsel açıdan incelenmiştir. Ayrıca Talim Terbiye Kurulunun 1927-2018 yılları arasındaki kararları incelenerek meslek dersleri müfredat veya öğretim programları tespit edilmiş ve programlar içerik, yapı ve eğitim yaklaşımları bakımından değerlendirilmiştir. Kuruluşundan günümüze değin İmam Hatip Okullarının meslek dersleri programlarının bilimsel olarak ilk defa ele alındığı eserimiz, üç ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde, İmam Hatip ile ilgili okulların tarihi gelişim süreci üzerinde durulmuştur. Bu bölümde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde faaliyet gösteren İmam Hatip Okulları kronolojik sıraya göre açıklanmıştır. Sonuçları itibariyle İmam Hatip okulları için bir dönüm noktası olan 28 Şubat süreci işlenerek İmam Hatip okullarının Milli Eğitim içerisindeki yeri ve önemi belirtilmiştir. İkinci bölümde kavramlar ve kuramsal yapı açıklanarak program tasarımları, eğitim felsefeleri ve eğitim yaklaşımları değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise önceki bölümlerde sunulan bilgiler doğrultusunda eğitim anlayışları bakımından İmam Hatip Okulları, ders programları kapsamında ele alınmıştır. Farklı yıllarda uygulanan İmam Hatip meslek dersleri öğretim programları; programın içeriği, yapısı ve eğitim yaklaşımları bakımından tahlil ve tenkit edilmiştir. Araştırma, önerilerin de yer aldığı sonuç bölümüyle tamamlanmıştır. Araştırma konusunun seçiminden neticelenmesine kadar çalışmanın her aşamasında yapıcı eleştiri ve tavsiyeleriyle emeği ve katkısı bulunan Hocam Doç. Dr. Macid Yılmaz ile tahlil ve tebriklerini ileten Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz’a şükranlarımı sunuyorum. Desteklerinden ötürü dostlarım Doç. Dr. Sedat Bozarı, Serkan Yıldız, Ali Özçelik, Bekir Koç ve Talim Terbiye Kurulu arşivlerine ulaşmamda yardımcı olan değerli Nevzat Öylek’e teşekkür ederim. Ayrıca kitabımızdan elde edilecek her türlü geliri gönüllü elçilerimiz olan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, gözbebeğimiz olan örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi uygulayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve hafızlarımıza bağışladık. Gayret bizden, muvaffakiyet Cenab-ı Hak’tandır.”

Alanında İlk Bilimsel Çalışma

Eğitimci-yazar Tunç, kitabın arka kapağında şu ifadelere yer verdi: “Din ve yansıması olan din eğitimi; siyasal, sosyal, kültürel ve eğitimsel nedenlerden ötürü tartışılmaktadır. Zira tarihsel süreçte ülkemiz; imparatorluktan ulus devlete, ümmetçilikten milliyetçiliğe, din egemen bir yapıdan seküler anlayışa doğru evrilmiştir. Bu süreçte dine ve din eğitimine yaklaşım tarzı doğrudan İmam Hatip’le ilgili okullara yansımış ve bu durum uygulanan meslek dersleri müfredat/programlarını da etkilemiştir. Yakın tarihimiz incelendiğinde İmam Hatip Okullarının darbeler ve olağanüstü hal uygulamalarıyla duraklama ve gerileme dönemlerini yaşadığı; özgür ve demokratik bir ortamda niceliksel ve niteliksel gelişimin görüldüğü kanısına varılacaktır. Nitekim İmam Hatip Okullarının geçmişi yakın tarihimizin özeti, bu okullarda uygulanan meslek dersleri programları ise gerçekleştirilen değişim veya dönüşümün özünü yansıtmaktadır. Bu kitap, kuruluşundan günümüze İmam Hatip Okullarının meslek dersleri müfredat/programlarının tespit, tahlil ve tenkit edildiği ilk bilimsel çalışmadır.”

Muhammed Veysi Tunç Kimdir?

1983 yılında Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği ve Muş Alparslan Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerini bitirdi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi alanında yüksek lisans çalışmasını tamamlayarak 2019 yılında Din Eğitimi Bilim Uzmanı oldu. Farklı şehirlerde özel sektörde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. İnternet haber sitelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır. Halen Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde yer alan dezavantajlı öğrencilere yönelik proje uygulayan Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür olarak görev yapmaktadır. Yarım Hurma (3. baskı) adlı eseri bulunmaktadır.

Kategori: BİNGÖL
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
-
Advert