Advert
“Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz” Kitabı Çıktı
Bingöl’ün sosyo-ekonomik yapısını ortaya koyan “Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz” kitabı çıktı.
“Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz” Kitabı Çıktı

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Halim Tatlı, Doç. Dr. Beşir Koç, Doç. Dr. Müslüm Polat ve Arş. Gör Doğan Barak tarafından hazırlanan “Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz” piyasaya sunuldu. Kitapta Bingöl İli’nin kırsal ve kentsel yoksulluk oranları ele alınıyor.

 

Bingöl’de kırsal yoksulluk oranları, kentsel yoksulluk oranları üzerinde seyrediyor

“Kırsal ve Kentsel Yoksulluk Göstergeleri Üzerine Bir Analiz” kitabında TRB1 bölgesinde yer alan ve gün geçtikçe gelişen Bingöl İli’nin kentsel ve kırsal alanlarındaki yoksulluğun tespit edilmesi için yapılan bir anket çalışmasından elde edilen verilerin analizi yer alıyor. Saha çalışmasından elde edilen verilerden yola çıkarak yapılan analizlere göre, Bingöl İli’nin yoksulluk oranları hem Türkiye’nin hem de bulunduğu TRB1 bölgesinin yoksulluk oranlarından daha yüksek olduğu görülüyor. Bununla birlikte Bingöl ilini kırsal ve kentsel alan olarak yoksulluk açısından incelendiğinde, kırsal yoksulluk oranının kentsel yoksulluk oranının üzerinde seyrettiği gözlemleniyor.

 

“Nakdi yardımlar yerine projeye dayalı yatırımlar öneriliyor”

Kitabı hazırlayan akademisyenler, kitapla ilgili olarak şu değerlendirmede bulunuyorlar: “İldeki üniversitenin, belediyelerin ve sivil toplum kurumlarının birlikte uygulayacağı politikalar, yoksulluk konusunda daha etkin sonuçların alınmasına yardımcı olabilir. Bingöl Üniversitesi’nin uyguladığı ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı’ bu politikalardan birisi olabilir. Bu programın uygulamalarının kırsal alanlarda yapılması önerilmektedir. Çünkü çalışmanın sonuçları, kırsal alanlardaki yoksulluğun daha şiddetli olduğunu göstermektedir. Yine bu programın hâlihazırdaki uygulama konusu arıcılık olarak görülmektedir. Bu programın arıcılık ile birlikte büyük baş, koyun ve keçi gibi alanlara uygulanması önerilmektedir. Bu önerinin dayanağı, çalışmaya katılan katılımcıların büyük bir kısmı yoksullukta çıkmak için imkânları olması halinde büyük baş, koyun ve keçi gibi alanlarda iş yapabileceğini belirtmesidir. Katılımcıların bu görüşü onların bu alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olduğunu göstermektedir. Ayrıca nakdi yardımlar yerine, projeye dayalı olarak kişilerin yeteneklerini, iş yapma becerilerini artıracak uygulamalar yoksulluğun azaltılmasını sağlayabilir. Üniversite tarafından kalkınmaya dayalı uygulanan programın sonuçlarının yoksulluğa olumlu etkilerinin görmek için program sonunda bu çalışmanın tekrar yapılması önerilmektedir.

 

NOT 1: Bu kitap Doç. Dr. Halim Tatlı’nın yürütücülüğünü yaptığı PİKOM-Arı.2019.201 nolu ve “Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırma Merkezinin (BÜSEAM) Açılarak Bingöl'deki Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Hesaplanması” isimli projenin bir çıktısıdır.

NOT 2: Kitabımıza Gazi Kitabevi ve Bingöl Üniversitesi Kütüphanesi’nden ulaşılabilir.

Kategori: BİNGÖL
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
-