Advert
Bingöl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Seyahat İzin Belgesi Kararı
İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede Seyahat İzin Belgesi konusu görüşerek karara bağlandı.
Bingöl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Seyahat İzin Belgesi Kararı

Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddelerine istinaden,  İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede Seyahat İzin Belgesi konusu görüşerek karara bağlandı.

 

Valilikten bildirilen açıklamada alınan kararlar şöyle:”26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının ilgi (a) Genelgesiyle belirlenerek Valilere duyurulmuştur.

 

İlgi (a) Genelgenin 2.1. maddesinde kamu görevlilerinin şehirlerarası seyahatleri ile ilgili olarak “Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.” denilerek, zorunlu kamusal görevlerin ifası kapsamında görevlendirilen kamu görevlilerinin kimlik kartı ve görev belgesi ibraz etmek kaydıyla şehirlerarası seyahat kısıtlamasında muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır.

 

Yine ilgi (a) Genelgenin ekinde yer alan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesinin 29 uncu sırasında “Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,” denilerek, bu tür sportif faaliyetlerin devamına imkan sağlanmıştır.

 

Bu doğrultuda;

 

1. Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak olup ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

 

2. Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak, kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacaktır.

 

3. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1 inci madde gereğince gerekli kontrol yapılacak, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda; Oy birliği ile karar verilmiştir.”denildi.

Kategori: BİNGÖL
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
-