Advert
İnandık Köyü’ne 30 Güvenlik Korucusu Alınacak
Solhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada İnandık Köyü’ne (30) Güvenlik Korucusu alımı olacağı duyuruldu.
İnandık Köyü’ne 30 Güvenlik Korucusu Alınacak

Başvuruların Solhan İlçe Jandarma Komutanlığına bizzat yapılacağının aktarıldığı Güvenlik Korucusu alımı duyurusunda:

 

“Solhan İlçesi mülki sınırları içinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; İnandık Köyü’ne (30) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. İstekliler, Solhan Kaymakamlığı resmi internet sitesinden (www.solhan.gov.tr), Solhan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Solhan İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 17.05.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında müracaat edebileceklerdir. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyen aday adayları hakkında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlananlar Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaklardır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz sonuçlanan GK aday adaylarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.” Denildi.

 

Güvenlik Korucusu alım sürecine ilişkin önemli tarihler;

Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2021 – 11 Haziran 2021

Fiziki Yeterlilik Testi Tarihi: 08-11 Temmuz 2021 – Saat: 09.00

Mülakat (Sözlü) Sınava Katılacak Adayların İlanı: 11 Temmuz 2021

Mülakat (Sözlü) Sınav Tarihi: 12-16 Temmuz 2021  Saat: 09.00

 

 

GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa göreve askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.

ç. En az ilkokul mezunu olmak.

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 2. 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
 3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 4. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 5. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 6. Hali hazında görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.
 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.
 2. Siyasi parti üyesi olmamak.
 3. Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 4. Terör örgütleri ile bu örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 1. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.
 2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 1. Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde birinci fıkradaki 40 yaş 50 yaş olarak uygulanır.

E.     İSTENEN BELGELER:

 1. Güvenlik korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığına bir dilekçe ile başvururlar.
 2. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
 1. Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 2. Diploma sureti.
 3. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.
 4. Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu.
 5. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.
 6. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.

       3.Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

 1. Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi ve görevlendirileceği köyde/mahallede oturduğuna dair ikametgâh belgesi de İlçe J.K.lıklarınca ilgilisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım Sisteminden alınarak dosyaya eklenir.
 2. Belirtilen belgeler hazırlanarak 17/05/2021 ile 11/06/2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Solhan İlçe J.K.lığına bizzat elden teslim edilecektir.( Posta veya Kurye yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Kategori: SOLHAN
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
-
Advert