Advert
'Borçları Yapılandırmak İçin Son Günü Beklemeyin'
Bingöl Sosyal Güvenlik İl Müdürü Muzaffer Çakar, Sosyal Güvenlik alacaklarına ilişkin 7326 sayılı yasa kapsamında SGK Prim borçlarının yapılandırma süresinin sona ermesine bir hafta kaldığını hatırlattı.
'Borçları Yapılandırmak İçin Son Günü Beklemeyin'

Bingöl Sosyal Güvenlik İl Müdürü Muzaffer Çakar, Sosyal Güvenlik alacaklarına ilişkin 7326 sayılı yasa kapsamında SGK Prim borçlarının yapılandırma süresini hatırlatarak bir açıklama yaptı.

Çakar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
“ Sosyal Güvenlik alacaklarına ilişkin 7326 sayılı yasa kapsamında SGK Prim borçlarının yapılandırma süresinin son ermesine bir hafta kaldı. Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunla vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidilmişti. Bu Kanun ile 30 Nisan 2021'den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırmaya devam edilmektedir. Başvurular E-Devlet ve E-Sigorta üzerinden yapılabilir ayrıca şahsen ve posta yoluyla da müracaatlar kabul edilmektedir. Vatandaşlarımızın borçlarını yapılandırmak için son başvuru günü olan 30 Eylül tarihini beklemeden bir an önce müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.”

Yapılandırma Neleri Kapsıyor
2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yapılandırma kapsamındadır.
Yapılandırma Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hatırlatmalar
Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecektir.
Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %90'ı, 2 taksitle ödemede ise %50'si silinecektir.
Yapılandırmadan yararlanmak için 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 30.11.2021'e kadar ödemek gerekmektedir.
2021 Nisan ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31.12.2021'e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.
Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. Aksi halde yapılandırma iptal edilir.
2021/Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021'e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3'den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Diğer Ödeme Avantajları;
Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 31.10.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;
30.04.2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.
Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.05.2021 itibariyle yeniden başlatılacaktır.
Vatandaşlar, yapılandırmanın son günü olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar SGK'ya şahsen, posta yolu ile müracaat edebilecekleri gibi e-Devlet ve e-sigorta üzerinden de başvurularını yapabileceklerdir.

Kategori: BİNGÖL
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal
-
Advert