Advert
as

ZAFERE GİDEN YOL FİRARDAN GEÇER!

 • İlhami AVUNAN
 • 2023-10-26 15:44:59
 • 576 Görüntülenme
 • Firar, kaçış, uzaklaşmak... İnsanda farklı duygular uyandıran kelimeler... Hayatın zorlukları, günlük rutin işler, derd-i maişet, imtihanların çetin oluşu vs. gibi durumlarda insan bazen herşeyi bir kenara bırakıp uzaklaşmak ister. Aklen, kalben, bedenen ve ruhen farklı bir atmosfere cereyan eder. 

  Sık sık kullandığımız bir söz vardır ya hani: "Tebdil-i mekanda ferahlık vardır." diye. İşte insanlar yaşadıkları karşısında bazen değişiklik yapmak ve bazen bu sorunlar karşısında firar etmek ister. Bunlar olabilecek şeylerdir. Fakat bu değişim ve firar ediş sadece pasif bir bekleyiş olmamalı. Asıl önemli olan kısmı bundan sonrası yani harekete geçmek... 

  Aslında her insanın, özellikle de müslüman dava adamının firar isteği ve firar planı olmalı bence. Zira "fefirru illallah" yani topluca Allah'a firar edin emri, bir ferman-ı ilahidir. Dolayısıyla İslam tarihine baktığımızda sayamayacağımız kadar çok firar örneği görürüz. Mesela; 

  -Mücadele tarihinin en büyük şahsiyetlerinden olan Hz. Nuh(as), 950 yıllık ömründe insanları bir olan Allah'a çağırmış ve mücadelesinden vazgeçmemiştir. İnkarcılar hakkında azab hükmü kesinleşince inananlarla birlikte gemiye binerek Allah'a firar etmiştir. 

  Hz. Musa(as) Medyen'e, oradan da Tur-i Sina'ya yönelerek Allah'a firar etmiş. Ardından aldığı ilahi fermanla, zamanının müstekbiri olan Firavun'a karşı mücadele ederek zafere ulaşmıştır. 

  Resul-i zişan(sav)  Hira Mağarası'nda uzlete çekilip derin tefekkürlere dalarak firar planını yapmıştır. Aldığı risalet vazifesinin ardından kendisi başta olmak üzere, insanları topluca Allah'a firara davet etmiştir. 

  -Ashab-ı Güzin(ra), cahiliye ve putperestliğin karanlığından yüz çevirip, İslam'a firar etmişler. Darul Erkam'da hayat bulmuşlar, Habeş yollarını nurlandırmışlar, Bedir'de ve daha birçok yerde destan yazıp, destan olmuşlardır. 

  O zaman nefislerimize dönerek şunları soralım kendimize:

  -Ey bu asrın hakikat yolcusu! Allah'a firar ederken planın nasıl? 

  -Gemini inşa edebildin mi? 

  -Senin yöneleceğin Medyenin, Hiran, Darul Erkam'ın Suffen neresi? 

  Velhasıl, şunu unutma ki; Sıkıntılar, imtihanlar sarmışsa etrafını yapman gereken şey, bunları aşarak zafere ulaşmaktır. Yine unutma ki zafere giden yol firardan geçer.

  Vesselam...