Advert
as

Al-î İbrahim ve "Kurban"

 • Bilal MUHACİROĞLU
 • 2015-11-28 21:48:26
 • 3382 Görüntülenme
 • Kurban; kulun, kendisine şahdamarından daha yakın olan Rabbine yakınlaşmasıdır.

  Yalnız Allah (cc) için yaşayanların, bütün ibadetlerini yalnız Allah'a (cc) has kılmaları gerektiği misakının bir vechidir, Kurban.

  Rabbimiz buyuruyor ki;

  “Biz her ümmet için kurban kesmeyi bir ibadet kıldık” (Hac 34)


  Hz. Adem ile başlayan Kurban ibadeti, insanoğlunun fıtratında dünyevileşmeye dair var olan hasletlerin giderilmesi adına,  Rabbimizin bizlere bahşettiği bir panzehiridir.

   

  Hz. İbrahim,  Hz. Hacer ve Hz. İsmail'in mücadelesi ve teşkil ettiği örneklik, insanlığa teslimiyetle beraber sakınma dersini vermektedir.

  Ve her kurban bayramında,  Rabbimiz, İbrahimi teslimiyeti, Haceri tevekkülü ve İsmaili kurban oluşu bizlere tekrar tekrar hatırlatmaktadır.

  Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki ; " Gerçekten de İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır." (Mümtehine-4)

  Her namaza Hz. İbrahim’in duasıyla başlayıp ve her namazı Al-i İbrahime selam ederek sonlandırmamız bile İbrahimî duruşun fazileti hakkında bizlere ipucu vermektedir.

  Hatırlayın al-î İbrahim'in kıssasını;

  " Etrafta ne bir kimse, ne de su vardı. İbrahim (a.s) dönüp gidiyorken, Hacer arkasından seslendi:

  - Ey İbrahim! (a.s) Bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun?

   Öyle bir vadi ki, ne görüşülecek bir kimse var,ne de bir şey.

  Hacer, sözünü tekrarladı ise de, Hz.İbrahim (a.s) ona dönüp bakmadı. Bunun üzerine Hacer:

  - Yoksa bizi buraya getirip bırakmanı, sana, Allah (c.c) mı emretti?

  Hz.İbrahim (a.s):

  - Evet, Allah (c.c) emretti.

  Diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer:

  - Öyle ise, Allah (c.c) bize yeter. O bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz !"

  Sembolleşen bu kıssanın Müslüman kadın, erkek ve gençlere verdiği çok anlamlı mesajlar vardır.

  Ey Müslüman erkek !!! Gün gelir de Rabbimizin emri gereği, canımızdan çok sevdiğimiz evlad û iyalimizi terketmemiz gerekirse, arkamıza bile bakmadan terkedebilmeliyiz, diyor bizlere İbrahim (as).

  Eğer olurda tereddüt edip arkana bakacak olursan, Kâb Bin Malik gibi gerisin geriye kalırsın da senin için dua edecek birilerin de olmaz.

  Ey Müslüman kadın !!! Gün gelirde İbrahimin,  Allah'ın emri gereği seni terketmek zorunda kalırsa ve ciğer paren İsmailini kurban etmen gerekirse,  " Bana Allah yeter, o beni zayi etmez " diyeceksin,  diyor Hacer.

  Ve ey Müslüman genç !!! Gün gelir de, birinin kurban edilmesi gerekirse Allah yolunda, sağına soluna bakmadan, ben varım diyecek teslim olacaksın, diyor İsmail.

  Ve bu çağrı yankı buluyor asırlar sonra Bedir'de,  Tebük'te ve Kerbela'da...

  " Kanımla yükselecekse ceddim Muhammed’in dini… Ey Kılıçlar! Doğrayın beni, alın bedenimi…" diyerek İbrahimce teslim oluyor Seyyidüşşüheda Hz.Hüseyin...

  Bugün İslam beldelerinde nice İbrahim, geride Hacerler ve İsmailler bırakarak, arkalarına bakmadan "Kurban" olmaktadırlar.

  Hacerler mülteci konumunda diyar diyar sürülmekte, İsmaillerin cansız bedeni ise kıyılara vurmakta bugün.

  İbrahim Milletinden olduklarını iddia ettikleri halde,  kucağında İsmailleri olan Hacerleri, farklı millettendirler diye denizin derinliklerine mahkum eden Nemrut zihinli yöneticiler, istedikleri kadar kurban ettikleri develer ile Allah'a yakınlaşmayı umsunlar, kurbandan onlara geriye kalan şiş göbeklerinden başkası değildir, onlar ki al-î İbrahim'in Kurban ruhunun nasipsizleridirler.

  İbrahimi anlamadan Kurbanı anlamak mümkün mü?

  Kurban aynı zamanda niyetlerimizi/bilinçlerimizi inşa eden bir ibadettir.

  Zira Kabil de kendince Rabbine kurban adamıştı da bu kurban onun kurbiyetine değil bu'diyetine vesile olmuştu. Dolayısıyla niyetler Habilleşmedikten sonra adayacağımız kurbanların ne etleri ne de kanları bize fayda sağlar .

  Dünyeviliğin zehiriyle zihinleri iğfal olmuş akıllar anlattıklarıma bir anlam veremeyebilirler, yazdıklarım her şeyden önce kendini İbrahim Milletinden bilenlere.

  Bu vesile ile Rabbim Al-î İbrahim'in mesajını anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin, gerek keseceğimiz kurbanları gerekse de yoluna kurban olunan canları Rabbim kabul etsin.

  Kurban bayramınız mübarek olsun.