Kandiller: İslamî Hayatın Küçücük Bir Soluğudur

Kandiller nedir? Ne ifade eder? Dostlar kandiller; insanların günahlarla, isyanlarla vahşileşmesi ile zifiri bir karanlığa dönüşen dünya semasının, aydınlığa meftun olan yanıdır. Kandiller Dünyanın karanlığa dönüşen semasının, umudur, ışığıdır kısacası ‘Nevruz’udur. Kandiller, İslam baharının esintisidir müjdeleyicisidir. Kandiller, kapkaranlık hale gelmiş olan insanlığın vicdanına, her şeyin mutlak bir hesabının var olduğunu hatırlatan kutsî bir uyarıdır, lahutî bir farkındalık çağrısıdır.

Kandiller İslam dinini hayatımıza uyguladığımızda, hayatımızda oluşacak olan güzelliklerin birkaç anlık olsa bile, bir nebze hayatımıza etkisinin görülmesi gözlemlenmesidir. Yaşantımıza akseden-etmeye çalışan- kandil gününün etkisi, ilk anlarından itibaren birbirimize gösterdiğimiz tebessümden tutunda ikram ettiğimiz yemeğe kadar kendini her alanda gösteren bir tecrübedir.

Özellikle o kandil geceleri yok mu? İşte o kandil geceler insana kul olduğunu ve bu dünyada var oluş gayesinin sadece kulluk olduğunu hatırlatmaktadır. Bu ilahi esintili kandil gecesinin o, en tenha ama en bereketli anlarında, insan özüne kavuşur, daha doğrusu kavuşmaya çalışır. Yaratılışının gayesini anlamaya başlar. Zaten en büyük eksikliğimiz kendimizi dinlememek sükünü ve sekineyi yalnız yakarışlarda aramamak değil midir? Bu geceler bize bu fırsatı verir. Dolayısıyla Kandillerin bu şekilde yaşanmaya çalışılması, insana hem huzur hem de sekine hem yaşama sevinci verir.Kandilleri ihya etmeye çalışmak hayatımızın geri kalan zamanlarını huzur ve kalıcı mutluluklarla geçirme niyetini bizde hâsıl eder.  Bu durum her nerede yaşanırsa yaşansın o yere bereket ve merhametin bütün varlıkların içinde kök tutmak için fırsat verir. İşte bu fırsatların en büyüklerinden bir ‘Berat Kandilidir’. Berat kandili insanın nefsinin, nefsanî yükümlülüklerinden kurtulması için ve asıl gayesi olan kulluğu hatırlaması için insana verilen paha biçilmez bir fırsattır. Özellikle de insanın her tarafını kuşatan ve insanın ölümlü olduğunu, insana unutturan bu dünya hayatı içinde…

Bu güzel kandil, 10 mayıs gününün ikindi namazından sonra başlar 11 mayıs ikindi namazına kadar sürer. Dolayısıyla bu zaman dilimlerinde gündüz Saim gece Kaim olmaya gayret etmemiz lazım. Gece çokça dua etmek, Allah’ı zikretmek ve Kur’an okumakta büyük fayda vardır. Tabi bu saydıklarımızı yaparken düşünerek, hayatımızın gayesinin ne olduğunu çözmeye çalışarak bunu anlamlandırarak yapmak lazım. Aksi takdirde hâsıl olması gereken fayda elde edilmemiş olacaktır.

 Kısaca şunu da ifade etmek isterim ki, bazı kitaplarda bu geceye münhasır olarak 100 rekât namaz kılınmasının büyük sevap olduğu nakledilmektedir. İşin gerçeği hadis kitaplarında bu bilgiye pek rastlayamadık. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur. Ancak İmam Gazzâlî (rahmetü’l-lahi Aleyh), bu gecenin her rekâtında Fatiha’dan sonra on bir İhlâs okunmak suretiyle kılınacak yüz rekât veya her rekâtında Fatiha’dan sonra yüz İhlâs okunan on rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet naklettiğini görmekteyiz. (İhyâ, I, 203). Şunu da hemen ifade edelim ki, İ. Gazzali’nin naklettiği bu hadisleri tenkide tâbi tutan Zeynüddin el-Irâkı ile İmamNevevî bunun rivayetin aslının olmadığını söylemişlerdir. Kısacası bu namazın bir bid‘at olduğun ifade etmişlerdir.(el-Mecmu, IV, 56, el-Esrârü’l-merfûa, s. 462).

Netice itibariyle bu gecede çokça Kur’an okumak ve çok rekâtına bakmadan az dahi olsa rekâtı, namaz kılmak, Rabbimiz zikr etmek ve çokça yaratılış gayemizi düşünmek gecenin ihyası açısından yapılabilecek en güzel ibadetlerdir.

 

Selam dosdoğru yolda olanların üzerine olsun… kandiliniz hayatınızda huzura ve sekineye sebep olsun, kandiliniz mübarek olsun.

foto
Yazar:
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal