Advert
as

Doğru Bir Tane Midir? (2)

 • Ayhan ERKMEN
 • 2019-10-28 15:24:40
 • 2001 Görüntülenme
 • İnşallah bu yazımızda doğruların sadece bir tane değil de bazen 2 tane doğru da olabileceğini gösterme gayretinde olacağız.

  Nisa Suresi 95 ayetinde mealen "Müminlerden özür sahibi olmaksızın yerinde oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne cenneti vaad etmiştir. Ancak Allah cihad edenleri, oturanlara göre büyük bir ecir ile üstün kılmıştır."

  Buradaki ayetten anlaşılacağı üzere cihad edenler, oturanlara göre derece bakımından üstün olmakla beraber her iki kesime de Cennet vaat edilmiştir. Yani özür itibarı iki davranışta doğru mesabesindedir. Bununla beraber Allah yolunda malı ve canı ile cihad vazifesi daha faziletli bir iştir.

  Yine Hadid suresi 10. ayette mealen "Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. İçinizden fetihten önce İnfak eden ve fetihten sonra İnfak edenler bir değildirler. Onların dereceleri daha sonra harcayan ve çarpışanlarınkinden daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. "

  Buradaki ayetten de anlaşılacağı üzere zor zamanda bedel ödeyenler, fetihten sonra bedel ödeyenler derece bakımından bir olmadığı belirtiliyor. Akabinde her ikisine de cenneti vaat ettiğini belirtiyor. Yani bu ayetten de anlaşılacağı üzere doğru için tek bir sınır getirilmemiştir.

  Yine Bakara Suresi 178. ayette kısas ile ilgili geçen tavsiyede mealen "Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın. Bununla beraber kim öldürülenin velisi tarafından bağışlanırsa artık o zaman orfe uygun olarak öldürülenin velisine güzellikle diyet ödemesi gerekir.

  Bu rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Kim bundan sonra zulüm yapmaya kalkışırsa ona acı biraz vardır. " Dikkat edilirse Allahu Teala kısas ile ilgili olan bu ayette de iki doğru davranış biçimini seçenek olarak muhataplarına sunmuştur. Ayetten özetle kasten öldürülen birinin ailesi öldürene kısas uygulayabilir. Burada öldürülmesini de talep edebilir. (güç ve devlet olması ve şer'i yasalarla yönetilen yerler) Dilerse öldürülen kişinin velisi burada af yetkisini de kullanıp katili affedebilir ve bu durumda katilin ailesi diyet öder.

  -Yine Efendimizin buyurduğu bir hadisi Şerif'te "görev istenilmez, verilir." Bu hadisi şerif toplum arasında çok kullanılır. Mütevazilik ve öne atılmama adına  güzel bir davranış biçimidir. Lakin bu konu ile ilgili tek doğru bu değildir. Kabiliyetli ve emin olduğuna kanaat getiren biri bu ayetle de amel edebilir. "Yusuf; Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi bir koruyucu ve bilgili bir kişiyim." (Yusuf 55)

  Devamı bir sonraki yazıya İnşAllah.

  Ayhan ERKMEN
  Ayhan ERKMEN
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ