Advert
as

Doğru Bir Tane Midir? (4)

 • Ayhan ERKMEN
 • 2019-12-30 11:39:56
 • 2183 Görüntülenme
 • Ayetler ışığında doğruları çeşitlendirme devam ediyoruz. İman nedir diye bir tarif yapılsa, kısaca "kalp ile tasdik, dil ile ikrar" diyebiliriz.

  İman konusunda amelce en sağlam olanlar şüphesiz ki Allah'ın peygamberleridir. Onlar hem kalp ile hem dil ile hem de amel ile bedenleri ile bunu zerrelerine kadar yaşamışlardır. Şimdi farklı bir pencereden bakarak meramımızı anlatmaya çalışalım.

   

  - Bakara Suresi 260 ayette "Bir vakitte: Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin? demişti. Allah : Ne o, yoksa bana inanmadın mı? dedi. İbrahim şöyle cevap verdi." Elbette inandım, lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim. " Allah ona:" 4 kuş tut, onları kendini alıştır, sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy, Sonra da onları çağır! Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki, Allah azizdir, hakimdir, hikmet sahibidir.

   

  Bu ayetten de anlaşılacağı üzere imana taalluk eden bazı noktalar var. Allah'a iman, gaybe iman, ahiret gününe iman gibi, mümin kullardan olması gereken vasıflar. Burada Hazreti İbrahim'in dili ile kalbindeki mutmainliğin tam oturması için böyle bir yönteme başvurulmuştur.

   

  -Yine Hazreti zekeriyya Aleyhisselam, evlat hasreti çeken bir peygamberdir. Onun dilinden imana taalluk eden bir meseleye daha kapı arayalım. "Hani Rabbine gizli bir sesle yakarmıştı. O şöyle demişti.

  Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda da mahrum olmadım. Gerçek şu ki; ben, benden sonra gelecek akrabalarımın İsyankar olmasından korkuyorum. Karım ise kişidir. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. (Meryem Suresi 3 ile 6 ayetler) Daha sonra Allahu Teala Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a daha önce adını kimseye vermediği Yahya ismini ona müjdeleyince, oda ben ihtiyarlamış ve eşim kısırken bu nasıl olur demişti.

   

  Allahu teala Vahiy meleği ile onun hiçbir şey iken yaratıldığını ve bunun daha kolay olduğunu belirtir. Zekeriya aleyhisselam da "Rabbim! Öyleyse bana çocuğumun olacağını bir işaret ver deyince, Allah da ; senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır. dedi" (Meryem 10) Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere Normal şartlarda çocuğun oluşması zor. Allahu Teala olmasını murad ettiğinde bunun çok kolay olduğunu belirtir.

  Hazreti Zekeriya da kalbinin itminana oturması için bir işaret istemiştir. Yani bu durumda bu davranışta doğru bir davranıştır, diyebiliriz.

   

  -Hucurat Suresi 9 ayette 3 Mümin gruptan bahsediliyor, desek abartmış olmayız. Ayette mealen, "İnananlardan iki grup birbiriyle savaşa girişirse, hemen aralarını bulun. Bir bölüğü öbürüne saldırırsa, o saldırganlarla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Allah'ın emirlerine itaat ederlerse, adaletle aralarını bulup barıştırın ve adaletle muamele edin. Şüphe yok ki Allah adaletle muamele edenleri sever. "

  Ayetten anlaşılacağı üzere iki grup birbiriyle çatışırsa 3. bir grup onların arasını bulsun. Ya da saldırgana müdahale edip Allah'ın emrine dönünceye kadar müdahale, sonra da adaletle hükmetsin. Bu ayette bize düşen hissenin en büyüğü mümin tek bir gruptan oluşmayabilir.

  Bazen başka bir grupta da mümin olabilir. Hatta 3. farklı bir grup da müminn vasfını taşıyabilir. Ondan dolayı müminlik konusunda kısıtlama, daraltma, stoklama veya paket gibi gösterme gibi bir hakkımız yoktur.

  Devamı bir sonraki yazıya...

  Ayhan ERKMEN
  Ayhan ERKMEN
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ