Advert
as

Doğalgaz, Solhan’ı Niye Teğet Geçti?

 • ABDULBAKİ DEĞER
 • 2020-06-01 12:24:20
 • 140953 Görüntülenme
 • Biraz özel bir mesele gibi algılanabilir ancak kamu politikamızın seyri açısından üzerinde konuşulmayı hak ediyor. Solhan Bingöl’ün bir ilçesi. 20 bin civarında nüfusu var. İran’a kadar giden uluslararası karayolun üzerinde. Doğusunda Muş, batısında da Bingöl var. Coğrafi konumu ulaşıma, erişime son derece müsait. Bingöl’de kullanılan doğalgazın hattı da Solhan’dan geçiyor. Doğalgazın hem ekonomik olması hem de doğaya/çevreye dost olması gibi hususların önemi açık. Bütün bu hususlar bireysel kullanıcılar açısından doğalgazı önemli kıldığı gibi çevreye dost olması ve kömür/odun kullanımından kaynaklanan tonlarca atığın çevreye verdiği zarar yanında bu atığın toplanması ve belirlenen çöp toplama merkezlerine ulaştırılması göz önüne alındığında yerel yönetimler için de büyük bir rahatlama sağlaması da ayrıca doğalgaz kullanımını önemli kılıyor.

   

  Doğrudan ve dolaylı etkileri ile tercih sebebi olan bu enerji kaynağının kullanımından imtina edecek başka da makul ve meşru bir gerekçe olmadığına göre Solhan’a doğalgaz verilmeyişini neyle açıklayacağız? Bingöl merkezine doğalgaz verildikten sonra şimdi de Genç ilçesine doğalgazın verilmesi için çalışmaların başlaması kamu politikalarımızın işleyişinde başka tür faktörlerin etkili olduğunu düşündürtüyor. Burada bu tür spekülasyonlara girmek yerine bir kaç hususa dikkat çekmek istiyorum:

   

  Solhan’a doğalgazın verilmesini engelleyen ne tür gerekçeler var? Ekonomik  olamaz, çünkü öyle olsa aynı nüfusa sahip Genç’e nasıl veriliyor? Fiziksel/coğrafi problemler var denilmesi mümkün değil. Doğalgaz hattı ilçenin yanı başından geçiyor ve hatların çekilmesi için bu açıdan hiçbir engel yok. Kentin büyük kısmı yeniden yapılanma kapsamında toplu konut olarak dönüşmüş durumda.

   

  Kamu politikamızın niteliği açısından düşündürücü dediğim husus burası. Devletin, toplumun her açıdan yararına olan ayrıca aklın ve mantığın gereği olan bir iş ve işlem niye gerçekleşmez? Enerji Bakanlığı ve ilgili birimlerinin doğalgaz dağıtımına ilişkin politikalarını kamu politikasının hangi unsurları belirliyor? Doğalgaz hattının üzerinde olan bir yerleşim birimine gazın verilip verilmemesi için ne tür kulis faaliyetlerinin yürütülmesi gerekiyor? Gaz firmasının ikna edilmesi için ne yapılması gerekiyor, ne tür güvenceler verilmesi gerekiyor? Bakanlar, vekiller, idari amirler, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin mi devreye girmesi bekleniyor? Bekleniyorsa niye bekleniyor ve beklendiğine göre bunlar niye devreye girmiyorlar? Genç ilçemize verilirken (yanlış anlaşılmasın, mesele Genç’e doğalgazın verilmesi değil) Solhan’a niye verilmiyor? İkisinin de resmi statüsü aynı olduğu halde üstelik yukarıda da belirtildiği üzere doğalgaz hattı Solhan’ın yanı başından geçiyorken birisine verilip diğerinden esirgenmesinin gerekçesi nedir? Doğu Gaz firmasının yetkilisi Belediye Başkanı’nın doğalgazı Genç’e getirmek için büyük azim gösterdiğini belirtmiş imza protokolünde. Bunun için diyorum kamu politikamızda tuhaflık var diye! Kardeşim, doğalgazı bir yere getirtmek için niye birilerinin büyük azim göstermesi gerekiyor? Olmadık bir iş yaptırmıyoruz ki! Özel, şahsi, devletin, milletin aleyhine bir işlem tesis etmiyoruz ki azimle, gayretle birilerini ikna edelim! Ülkenin, toplumunun faydasına olan bir işin yapılması için kapı kapı dolaşıp birilerini niye ikna etmemiz gerekiyor? Bu işler böyle yürüyorsa merkez teşkilatına, merkezi planlamaya ne gerek var? Enerji politikasının varlığından, enerji tasarrufu söylemlerinden bahsetmenin bir anlamı olabilir mi? Firma yetkilileri ile yerel yöneticilerin azim ve gayreti arasında şekillenecek bir enerji politikası ve yatırımı düşünülebilir mi? Eğer işleyiş ve iş görme tarzı böyle ise ayrıca yukarıda da değindiğim gibi aktif siyasetçilerimiz, işbaşındaki yerel yöneticilerimiz, parti temsilcilerimiz niye gösterilmesi gereken azim ve gayreti göstermiyorlar?

   

  İş, emek ve paradan tasarruf etmenin yanında ayrıca ilçenin ekolojisini büyük bir kirlilikten kurtaracak bir iş ve işlemin Solhan’dan esirgeniyor oluşunu izah etmek mümkün değil. Üstelik kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimde AK Parti’ye rekor düzeyde destek veriyor bu ilçe. Enerji Bakanı’nın ve bakanlığının ilgili birimlerini bu durumla devletin ve milletin ortak yararı için ilgilenmeye davet ediyorum. Zaten bakanlığın var olmasının anlamı ve gereği de bunu gerektiriyor.