Advert
as

HİDAYET KAPISI KUR’AN’A SESLENİŞ -2-

 • YUSUF ARİFOĞLU
 • 2022-11-02 10:09:53
 • 851 Görüntülenme
 •  “Kur’an’dan mü’minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz.”(İSRA/82)

  “Ağlayarak yüzüstü kapanırlar ve (Kur’an) onların huşularını arttırır.”(İSRA/109)

  De ki: “İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kur’an’ı) hak olarak Rabbinden Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) indirmiştir.” (NAHL/102)

  Ey hayat rehberi, hidayet kapısı KUR’AN!

  Bu ve seni anlatan tüm diğer ayetler ispatlar ki; insanlığı dünya ve ahirette mutluluk ve kurtuluşa götürecek ve kendisinde asla şüphe olmayan tek hidayet kaynağı sensin!

  Çünkü Sen bir mektepsin, o mektebin dersi senin ayetlerin ve muallimi Hazret-i Muhammed aleyhi selamdır.

  O, rol model muallimin günlük hayatı Kur’an ile başlar, Kur’an ile biterdi. O aleyhi selam aynı zamanda ‘Kur’an-ı öğrenen ve öğretenlerin en hayırlı insanlar’ olduğunu bildirdiği gibi şu hadislerle senin dersine koşmaya bizi teşvik etmiş, bununla bizi öğütlemiştir:

  “İçinde Kur’an okunan evin hayrı artar, bu evlere melekler toplanır, şeytanlar uzaklaşır…

  Yıldızların yeryüzünü aydınlattığı gibi, sema ehli ile yani melekler ile aydınlanır.”

  “Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi Kur’an okumaktır.”

  “Kim Kur’an’ı okur ve ezberlerse, Allah O’nu cennetine koyar ve ailesinden cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat etme hakkı tanır.”

  Bu Kur’an dersi öyle öyle bir derstir ki,

  Çocuk okuyunca edep ve ahlakla büyür.

  Büyük okuyunca hikmetle olgunlaşır.

  Kadın okuyunca iffet ve hicapla Meryem emsal olur.

  Fakir okuyunca kanaatle zenginleşir.

  Zengin okuyunca tevazuuyla cömertleşir.

  Zindan ehli okuyunca ufkuyla mekânını genişletir.

  Muhacir okuyunca yakınlığınla vuslata erer.

  Dertli okuyunca gönle dokunan ve kalbi sıvazlayan tadınla derman bulur…

  Seni okuyan bir Ebubekir olup sıdkla, bir Ömer olup adaletle, bir Osman olup hayâyla, bir

  Ali olup ilimle, bir Bilal olup onurla veya bir Hüseyin olup aziz mümin mertebesine erer.

  Ey hayat rehberi, hidayet kapısı KUR’AN!

  Sen Rabbimizin seninle bildirdiği gibi “De ki: ‘Bu (Kur’an), büyük bir haberdir.”(SAD/67) Evet, Sen öyle bir yüce ve sadık bir kelamsın ki gökler, yer ve bitkilerden, dün, yarın ve gaipten, ahiret, cennet ve cehennemden elhasıl aklımıza gelebilecek ve gelemeyecek her şeyden haber verirsin. “Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı(yine bu Kur’an sen olurdun)…”(RA’D/31)

  “Biz bu Kur’an’ı sana vahy etmemizle, en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz, oysa sen, daha önce, bundan haberi olmayanlardandın.” (YUSUF/3)

  Ey hayat rehberi, hidayet kapısı KUR’AN!

  İnsanlığın en büyük düşmanı olan şeytanın hilesi seninle zayıflaşır/hiçleşir.

  Zalimlerin tahtı senin hükmünle alaşağı olur.

  Ve ey hayat rehberi ve hidayet kapısı Kur’an belki de söylenecek daha nice sözüm var.

  Ben burada kesip seninle ilgili sözü, sözlerin efendisi, canımızın azizi Allah Resulü aleyhi salat ve selamla taç yapıp bitireyim:

  “… Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu duydum:

  -İlerde fitne olacaktır’ ‘Peki ondan kurtuluş nasıl olur, ey Allah’ın Resulü?’ diye sordum.

  Şöyle buyurdu:

  -Allah’ın Kitabı’na sarılmakla. Çünkü sizden öncekilerin haber(ler)i ile sizden sonrakilerin

  haber(ler)i onun içindedir.

  Aranızda vereceğiniz hükümler de onun içindedir.

  O (Kur’an) önemli bilgileri ihtiva eder, içinde lüzumsuz ve maksatsız hiçbir söz yoktur.

  Kim onu akılsızlığından dolayı terk ederse Allah onun belini kırar.

  Kim hidayeti ondan başkasında ararsa Allah onu saptırır.

  O, Allah’ın sapasağlam bir ipidir.

  O, hikmetli olan zikirdir.

  O, dosdoğru yoldur.

  O kendisiyle arzuların sapmadığı, dillerin yalan şeyler söylemediği, âlimlerin doymadığı, çok okumakla eskimeyen, harikuladeliği tükenmeyen bir kitaptır.

  O cinlerin işitip de şöyle dedikleri bir kitaptır:

  ‘Gerçekten biz, doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur’an dinledik de ona imân ettik.’(Cin, 1)

  Kim ondan bir haber getirirse, doğru söylemiş olur.

  Kim onunla amel ederse ecir alır.

  Kim onunla hükmederse adil olur.

  Kim insanları ona davet ederse, doğru yola iletmiş olur. Ey Haris el- A’ver (bu öğütleri) dinle, kulağına küpe olsun!” (Tirmizî)