Advert
as

İntiharlar Üzerine Bir Analiz

 • Hasan YILMAZ
 • 2017-09-11 19:18:04
 • 3445 Görüntülenme
 •  

   

  Toplum bireylerden teşekkül ettiği için durağan gibi görünen toplum dinamik özellikler taşımaktadır. Toplumun merkezindeki birey, tarih boyunca toplumdan etkilendiği gibi toplumu da etkilediğinden sürekli toplumsal bir hareketlilikten söz etmek mümkündür.

   

  Hareketli olan bireyler bir araya gelerek toplumu ve değerleri oluştururlar. Kendi ihtiyaçlarından hareketle ortaya değer koyan bunu kurallaştıran bireyler bu değerlere layıkıyla uyduklarında toplumda bir mutabakat sağlandığı gibi bireylerde de bir mutluluk gözlenir. Urda öne çıkan en önemli faktör anlayıştır. Fakat kendi değerlerini hiçe sayıp kuralları fakire mazluma uygulamaya çalışan bir anlayış ise toplumdaki bireyleri ötekileştirmeye, sapmaya itmektedir.

   

  Bu anlayış neticesinde başlayan tepkiler her türlü huzuru kaçırmakta. Bireylere paylaşım vermeyen bireyi bloke etmeye çalışan merkez, değersizleştirilmiş kendi yeteneklerini kaybetmiş medeni cesaretini yitirmiş bireyleri ayakta tedavi ederek, güzel cümleler kurarak bireyi tedavi etmeye çalışsa da bu anlayış bireyler tarafından kabul görmemektedir.

   

  Merkezin, gücü adalete dönüştürmeyip baskıya dönüştürmesi bireylerde farklı sorunlara neden olmaktadır. Örneğin adam öldürme ya da intihar. Fransız Sosyolog Durkheim bunu şöyle izah etmekte. Baskı-sıkıntı bireylerde dışa dönük olursa adam öldürmeye içe dönük olursa intihara neden olmaktadır. İntiharları da çeşitlendirmektedir.

   

  Durkheim 4 farklı intihar türünün olduğunu savunur.

   

  Bunlar ; Egoist (bencil) intihar : Bireyin toplumsal çevresi ile bütünleşememesi sonucu oluşan intihardır.Bir anlamda bireyin toplumsal bağının zayıflaması ya da kopması, intihar eğilimini artırmaktadır.

   

  Altruist(elcil) intihar: Bu intihar türü egoist intiharın zıddıdır. Kişinin toplumla bağının çok güçlü olmasından kaynaklanır. Burada birey, grup kuralları ve normları gereği intihar etmektedir. Örneğin, Hint kastlarında dul kalan kadının, kendisini cenaze ateşinde yakmasının beklenildiği ifade edilir.

   

  Anomik(kuralsızlık) intiharı: Durkheim için anomik intihar, toplumdaki normların çözülmesinden kaynaklanan bir intihar türüdür. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, toplumu bir arada tutan kurallar (normlar) çözülür. İnsanların davranışlarında kullanabilecekleri ölçüt bulmaları güçleşir.

   

  Fatalist (kaderci) intihar : Anomik intiharın zıddıdır; bireyin üzerinde baskı yapan kuralların katılığından kaynaklanır. Durkheim buna köleleri örnek verir.

   

  İslâm ise; insana yaratılışı, yaşama amacı ve hayat sonrası âlem hakkında doyurucu, tutarlı ve bütünlük taşıyan bir inanç ve bilgi sunduğu, hayatın acı ve tatlı her yönüne ayrı bir anlam vererek Müslümanın bilgi ve iradesini bu yönde hazırlayıp eğittiği için, Müslüman toplumlarda intihar olayları yok denecek kadar azdır. Ancak İslami bilinç ve inancının zayıfladığı, İslâm'ın insanla ve dünya hayatıyla ilgili temel mesajının iyi kavranamadığı kesimlerde, cinsel bunalım, aşk, ihanet, yoksulluk, işsizlik, sakatlık, yakınını kaybetme gibi olaylar insanların yıkılmasına, hayata küsmesine ve neticede intiharlara kolayca yol açabilmektedir. İçki ve uyuşturucu madde kullanımı da intiharları kolaylaştırıcı bir ortam oluşturmaktadır. İntiharların Batı'da bilgisiz halk kesiminden ziyade entelektüel çevrede daha yaygın olması da konunun eğitim ve kültürden çok inançla ilişkili olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

   

  Sonuç olarak bu topraklarda yaşayan ailelerin ve bireylerin kendi inancını gözden geçirerek kalp ritmini Allah'a Peygamberine ve onun sünnetine göre ayarlamaları gerekir. Çünkü kalpler Allah'ı anarak huzur bulur.

   

   

  Selam ve dua ile...

  Hasan YILMAZ
  Hasan YILMAZ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ