Advert
as

Bingöl Çevre ve Eğitim

 • Musa APUHAN
 • 2018-03-14 11:11:13
 • 3283 Görüntülenme
 •  

  Doğal Kaynaklar

   

  Bingöl’de genel olarak kahverengi, bazaltik ve kahverengi orman toprakları hakimdir.

  Toplam ekilebilir arazi miktarı 59.140 ha’dır.

   

  Bingöl 11,6 hm3/yıl yer altı suyu, 9,873 hm3/yıl yerüstü suyu potansiyeline sahiptir. Bingöl Merkez ve Genç ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Kürük suyu projesi tamamlanmıştır. Zaman zaman toprak kayması ve sel suları yüzünden hatlarda göçmeler ve kopmalar meydana gelmekte, bunların onarılmaları sırasında su sıkıntıları yaşanmaktadır. Bu sorunların yaşanmaması için gerekli depolama ve aktarma olanakları oluşturulmalıdır. Bir şehrin temel ihtiyacı olan su sorununu çözmek ciddi bir entelektüel duruş gerektirmektedir.

   

  Maden suyu kaynakları ise, Kiğı ilçesi, Dimilyan Maden suyu ve Yedisu (Çemre) ilçesi maden suyudur.

  Mevcut jeotermal kaynaklar ise Göynük Hacıyan, Kös Kaplıcası, Harur kaplıcasıdır.

  Hacılar köyü mevki inde açılıp sonradan neden kapatıldığı bilinmeyen iki kuyu mevcuttur.

   

   

  Bingöl, Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır. Dağlık bir arazi yapısı vardır. Şerafettin, Bingöl, Çotla, Mergmir ve Çavreş gibi birçok yaylaya sahip olan Bingöl’de, dağların yüksekliği yer yer 3000 m. geçer.

   

  Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre Bingöl 72. Sırada yer almaktadır.

  Bingöl de ortalama hane halkı büyüklüğü her yıl gerileyerek 2013 itibariyle 4,5 kişi olmuştur.

   

  Bingöl’ün içinde bulunduğu Doğu Anadolu bölgesinde akraba evliliğinin oranı %35,5’tir.

   

  Bingöl de 2013 yılı için nüfus artış hızı binde 11,4 olup, doğurganlık oranlarıyla karşılaştırıldığında (binde 20,7) ilin halen göç verdiği görülmektedir.

   

  ADNKS sonuçlarına göre 2014 yılında köyde yaşayanların oranı %41,47’ye (köyde yaşayan kişi:110,322/toplam nüfus 277,019) düşmüştür.

   

  1936 yılında Çapakçur ismiyle il olan ve 1945 yılında Bingöl ismini alan ilin, şehir nüfusu bu tarihten sonra hızla artmaya başlamıştır. 1945 yılında nüfusun sadece %5,98’i şehirde yaşamakta iken, 2000 yılında %48,66’sı şehirde yaşamaktadır.

   

  Bugün itibarı ile şehirde yaşayan nüfus, köyde yaşayan nüfusu geçmiştir.

   

  Eğitim

   

  Bingöl’ün son yıllarda göğsümüzü kabartan başarılarının eğitim alanında olmuş olması, hepsinden daha gurur vericidir.

   

  Son TÜİK verilerine göre Bingöl genelinde okur-yazar oranı;

   

  Erkeklerde   % 97,19

   

  Kadınlarda   %87,19 olarak belirlenmiştir.

   

  Kuzey ilçelerinde okur-yazar olmayanların oranının yüzde 10’ların üzerinde olduğu görülmüştür.

   

  Günümüzde Bingöl’de 60,000 üzerinde öğrenci olduğu, bu oranların dağılımı aşağıda yazılmıştır;

   

  Okul öncesi;  4797

   

  İlkokul;       18791

   

  Ortaokul;     21207

   

  Ortaöğretim; 7449

   

  Din öğretimi;    3020

   

  Mesleki teknik;  4412

   

  İlk ve ortaokulda yatılı öğrenci sayısı;  1187

   

  Ortaöğretim, din eğitimi, mesleki teknik yatılı sayısı; 3635

   

  Taşımalı öğrenci sayısı; 9352

   

  Derslik sayısı; 2729

   

  Öğretmen sayısı; 3963

   

  Derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama; 22

   

   

  Bingöl’ün 2013 yılında üniversite sınavlarında ki başarı sıralaması, Türkiye’de ki 81 il arasında, YGS’de 72. Sıradır.

   

  Bu sıralamanın son üç yılda ciddi bir skala atlattığı gözlenmektedir.

   

  TEOG’ da ülke genelinde derece yapan öğrencilerimizin başarılarının genelleşmesini de ümit ediyoruz.

   

  Görüştüğümüz Milli Eğitim Müdürlüğünün bütün değerli idarecileri ve özellikle Orhan Seven Hocamıza teşekkür ediyorum.

   

  İçten ve nazik duruşlarından dolayı, istatistiklere bakıldığında son yıllardaki başarılardan dolayı haklı bir sevinç ve gurur yaşamaktalar.

   

   

  Bir Bingöllü olarak bende artan başarıdan dolayı gururluyum, emeği geçen herkese teşekkürler.

  Musa APUHAN
  Musa APUHAN
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ