Advert
as

Rueşon Remezon

 • Faruk TELCİ
 • 2016-07-04 09:46:54
 • 5051 Görüntülenme
 •  

  Ma resé ruejé ku mübarek. Rueşon. Rueja şon u kéfweşî.

  Aşmé ruejî di pé îbadeton ma menewiyeté xwi pît kerd, pé ruejon xwi ma sihhet maddî u menewî destpé kerd. Qur’on wend u gueştarî kerd, nimzjé terawîhon kerd. Zika u fitre xwi resna muhtacon.

  Zé vaté péyxembér ma (es) “ saré ya rehmet u werté ya mexfîret u peynîyé ya cehennem ra xelasî wa” ina aşma mubarek. Înşaallah ma in wesfîhol destpé kerd.

  Dînî ma d idi rueşon estî:

  1-            Rueşon Remezon aşmé Şewwal reuja 1, 2 u 3

  2-            Rueşon Qurbonon aşmé Zîlhîcce do

  Wext hz. Péyxember (es) şinu Medîne vînenu ku şaré Medîne di rueşonon kenî. (es) vonu: “Allah in rueşon dé wera u inyon ver adi rueşon hol dé şima. Ruşon Remezon u Qurbonon”

  Rueşon ruejon surur u kéfweşî î. Acora gereka ma in ruejon di kéfweşîyé xwi biker daîmî. Mîyon şar di çî kéfweşî xeripnenî eynon bi di wera.

  Binaté kom di nîbaşî esta wa bidu wera u pî bî u. Néyarî wa bide yu wera. Yew

  “ Yewbînon ra kîn mekén, hesudî mekén, terk mekén u alaqé xwi mebirnen. Ya îbadon mi! Biben bira. Bisilmoni hîrî ruéj ra zîyed néşkenu bire xwi di rî néyar bibu.”

  Rueşonon di wa binaté ma di heskerdiş u pîlon pîl vînayiş biyen vîrardiş:

  “ Bisilmoné ancaq bira yi. O wext binaté birayon xwi îsleh bikén. Homé ra bitersen ku wa şima rî merhemet bibu.” ( Sureya Hucurat: 10)

  Pé dayiş zikat fitir binaté feqîron u zengînon benu hol. Fitir fıtrat ra yenu. Ma omé dinya u qé şukurkerdiş gon xwi ina fitir donî. Nomé in rueşon “rueşon fitir u”. In tewir feqîr zî pé kéfweşî u surur rueşon kenî.

  Wayér yetîmon vejyayiş zaf xér u. Çimkî pé bermayiş u qehirnayiş yetîmon ‘erş lerzena.

  Sila yé rehm. Rueşonon qé îhyakerdiş sila yé rehm yew wesîle u. Eqrebon zîyaretkerdiş ayeton u hedîson di omo teşwiqkerdiş. Sila yé rehm rehmet ra yenu. Ayet di omo:

  “ Homé ver omayiş u sila yé rehm terkkerdiş ra xwi bipawen.” (Sureya Nîsa: 1)

  “ Allah rî îbadet bikén u Yi rî esla yew wertax mevirazen. Dadî u babî rî, eqrebon, yetîmon, feqîron, ciron nizdî u ciron dur, heval cé şima do, mizafiron u bindeston şima dé, yinon rî holî bikén. Bişek u bişuphe Homa merdimon qureyon hesnîken u.” (Sureya Nîsa: 36)

  “ Yew bisilmoni yew bisilmoni bire xwi nîweş ziyaret bikeru hetta tepa bigeru a mîyonté baxçé cennetî du.”

  Merdim nîweş pé ina ziyaret kéfweş benu. Zonu ku heskerdox yi estî u yi rîl benu moral.

  Zîyareté gonon çendék holu u xeru o qas merdon zî ziyaret xér u. Hedîsa şerif di;

   

  “ Her kom qayilu merdon ziyaret bikeru wa şu ziyaret bikeru. Çimkî merdon ziyaretkerdiş axîret onu vîr.”

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ