Advert

Rueşon Remezon

 

Ma resé ruejé ku mübarek. Rueşon. Rueja şon u kéfweşî.

Aşmé ruejî di pé îbadeton ma menewiyeté xwi pît kerd, pé ruejon xwi ma sihhet maddî u menewî destpé kerd. Qur’on wend u gueştarî kerd, nimzjé terawîhon kerd. Zika u fitre xwi resna muhtacon.

Zé vaté péyxembér ma (es) “ saré ya rehmet u werté ya mexfîret u peynîyé ya cehennem ra xelasî wa” ina aşma mubarek. Înşaallah ma in wesfîhol destpé kerd.

Dînî ma d idi rueşon estî:

1-            Rueşon Remezon aşmé Şewwal reuja 1, 2 u 3

2-            Rueşon Qurbonon aşmé Zîlhîcce do

Wext hz. Péyxember (es) şinu Medîne vînenu ku şaré Medîne di rueşonon kenî. (es) vonu: “Allah in rueşon dé wera u inyon ver adi rueşon hol dé şima. Ruşon Remezon u Qurbonon”

Rueşon ruejon surur u kéfweşî î. Acora gereka ma in ruejon di kéfweşîyé xwi biker daîmî. Mîyon şar di çî kéfweşî xeripnenî eynon bi di wera.

Binaté kom di nîbaşî esta wa bidu wera u pî bî u. Néyarî wa bide yu wera. Yew

“ Yewbînon ra kîn mekén, hesudî mekén, terk mekén u alaqé xwi mebirnen. Ya îbadon mi! Biben bira. Bisilmoni hîrî ruéj ra zîyed néşkenu bire xwi di rî néyar bibu.”

Rueşonon di wa binaté ma di heskerdiş u pîlon pîl vînayiş biyen vîrardiş:

“ Bisilmoné ancaq bira yi. O wext binaté birayon xwi îsleh bikén. Homé ra bitersen ku wa şima rî merhemet bibu.” ( Sureya Hucurat: 10)

Pé dayiş zikat fitir binaté feqîron u zengînon benu hol. Fitir fıtrat ra yenu. Ma omé dinya u qé şukurkerdiş gon xwi ina fitir donî. Nomé in rueşon “rueşon fitir u”. In tewir feqîr zî pé kéfweşî u surur rueşon kenî.

Wayér yetîmon vejyayiş zaf xér u. Çimkî pé bermayiş u qehirnayiş yetîmon ‘erş lerzena.

Sila yé rehm. Rueşonon qé îhyakerdiş sila yé rehm yew wesîle u. Eqrebon zîyaretkerdiş ayeton u hedîson di omo teşwiqkerdiş. Sila yé rehm rehmet ra yenu. Ayet di omo:

“ Homé ver omayiş u sila yé rehm terkkerdiş ra xwi bipawen.” (Sureya Nîsa: 1)

“ Allah rî îbadet bikén u Yi rî esla yew wertax mevirazen. Dadî u babî rî, eqrebon, yetîmon, feqîron, ciron nizdî u ciron dur, heval cé şima do, mizafiron u bindeston şima dé, yinon rî holî bikén. Bişek u bişuphe Homa merdimon qureyon hesnîken u.” (Sureya Nîsa: 36)

“ Yew bisilmoni yew bisilmoni bire xwi nîweş ziyaret bikeru hetta tepa bigeru a mîyonté baxçé cennetî du.”

Merdim nîweş pé ina ziyaret kéfweş benu. Zonu ku heskerdox yi estî u yi rîl benu moral.

Zîyareté gonon çendék holu u xeru o qas merdon zî ziyaret xér u. Hedîsa şerif di;

 

“ Her kom qayilu merdon ziyaret bikeru wa şu ziyaret bikeru. Çimkî merdon ziyaretkerdiş axîret onu vîr.”

foto
Yazar: Faruk TELCİ
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal