Advert
as

WAZÎYÊT MESBUQ

 • Faruk TELCİ
 • 2015-12-29 15:35:28
 • 3899 Görüntülenme
 •  

  Yew merdim qas wendiş Fatîha biresu îmon yi ra yenu vatiş Muwafiq u qas Fatîha wendiş nîresu îmom yi ra yenu vatiş Mesbuq. Qé in merdim lazimu hema Fatîha biwon u. weccehtu nîwonenu. La eger bizonu resenu îmom weccehtu u Euzu zî wonen u. Mesbuq destpé bikeru Fatîha u vér xelisnayişî îmom şu u ruku mesbuq zî yi dima şinu ruku. Wendiş xwi temom nîken u. Ina qom yi rî hesibyena u xér wendiş Fatîha gen u. Mesbuq tabî îmom bibu u vér temomkerdiş Fatîha îmom şu u ruku u mesbuq seméd temomkerdiş wendiş xwi nîşu ruku u îmom ruku ra saré xwi berzi ku a qomé mesbuq tedi nî ya.

  Yew merdim ruku di biresu îmom reso u a qom. Yanî wext mesbuq şu ruku îmom hema ruku ra nîwirzu we.

  Wext îmom selom bi du mesbuq wirzenu we u çend qom yi mendî eynon temom ken u. Bad selom verîn eşken u biwirzu we.

  Memun ruknon hemin îmom dima bîyaru ca sunnet u. Mesela îmom şu ruku u ruku dit om vinderu o wext şiyiş.

  Tekbîr îhrom di bad qedinayiş îmom memun eşkenu tekbîr bîyar u. Vér îmom yaxut îmom di rî tekbîr îhrom ardiş durust nî u.

  Bad qedinayiş îmom memun destpé kenu wendiş.

  Seffon temomkerdiş u binaté yin dekerdiş qé îmom sunnet u. Çimkî hedîsî şerîf di omo vatiş: “Eger binaté seffon di vengayî bibu şeyton geren u.”

  Seffa xérin sefa pé îmomî da.

  NİMAJ MIZAFIRON

   Mizafir pé ponc şerton eşkenu nimaj xwi kilm bikeru. In kilm kerdiş caîz u:

  1-      Şiyiş yi gereka hét guna nî bu. Şiyiş merdim wa mubahi bu bes u. Qé yew wacîb u ya zî sunnét şert nî u.

  2-      Şiyiş yi gereka en tay 124 km bu. ték vonî in mesafé 140 km u. Merdim in mesafe wazenu w anîm seeti di şu u wazenu wa ruejék şu u ferq nîken u.

  1-      Nimaj ku yenu edakerdiş gereka çar qomi bu. Nimajî sérsibé u mexréb nîyenu kilmkerdiş. Sérsibé di qom u mexréb hîrî qom yenu kerdiş. Nimaj wexton bînon di mendu qeza o sefer diz î bî u kerdiş tom yenu kerdiş. Nimaj qeza eger sefer di mendu qeza eger mizafir in nimaj sefer di bikeru kilm kenu u la eger kîye di qeza bikeru tom ken u.  

  2-      Nîyeta kilmkerdiş u tekbîré îhrom pîya ardiş.

   “Nîyet kena ferz nîmruéj pé kilmkerdiş bikerî” u yaxut

  “Nîyet kena nimaj sefér bikerî” u yaxut

  “Nîyet kena nimaj nîmruéj di qom bikerî.”

  3-      Tabî muqîm nîbiyayiş. Kom tabî merdim muqîm bibu nimaj xwi tom ken u.

   

  Merdim bî rueja şiyiş u omayiş gereka sefer di çar ruéj bimon u. Kom qé ponc ruejon ra zaf cé ki di vinderu o néşkenu nimaj xwi qesr/kilm bikeru. 

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ