Advert
as

LUT ‘ELEYHÎS SELAM-1

 • Faruk TELCİ
 • 2016-09-19 12:04:38
 • 4252 Görüntülenme
 •  

   

  Lut (es) birarzé îbrahîm (es) î u yanî laj Tarah î u. Lut (es) qomderg u rîweş u engiştderg u wayér rî weş bi.

   

  Lut (es) bawarmendoxé Îbrahîm (es) vérîn bi. Reyé Homé di îbrahîm (es) di rî hîcret kerd. Wayér ‘îbadet u comérd u sabirkar u muttaqî u mizafir hewinayox u citkar bi. Pé xebaté deston xwi cuyene.

   

  Îbrahîm (es) Lut (es) şirawit bajaré Sedom. Îbrahîm (es) ra nizd bi. Lut (es) yew qewm di rî herb kerd u esîr kot bi. Îbrahîm (es) pé yew qeflé merdimon şi u yi xelisna.

   

  Bajar Lut (es) sér reyon di bi. Millet oca ra zaf şîyene. Boston u fekî yin zaf bî. Şar Sodom biryar xwi birna:

   

  “Her kom bî tîya ra şu ma yi şalinenî.”

   

  In tewir millet şelinayiş xwi rî kurm kerd. Ina bî tebîet yin. Bedén yin pé herom şedi ya. Hedî hedî heq ra dur kotî u destpékerd heromon bînon. Beden herom ra ancax herom yena meydon. Comyerdon destpékerd yewbînon di rî xirabî kerdiş. Reyon birnenî u şar şalinenî u şar xerîb rî tecawuz kenî. Pé inay zî îftîxar kerdén.

   

  Lut (es) yin îqaz kerd. Va:

   

  - Allah in emelon şima ra hesnîkenu. Dinya di şima ra ver yew ina xirabî nîkerda. Şima cînîyon xwi war verdenî u şinî comyerdon di rî zîna kenî, xirabî kenî. In emél xwi terk bikerén. Ez qé in vateyon xwi yew çîk nîwazena. Holî yé şima wazena. Ecr u mukafat mi Homa donu. Şima hedd ra vejye î.

   

  - Lut! Eger ti ma îqaz kerdiş terk nîkerî ma ti bajar xwi ra vejenî.

   

  - Heqîqet şima hedd u reyi ra vejye. Şima bîaqilî u inay di dewom kenî.

   

  - Kîye Lut bajar xwi ra bivején. Çimkî yin înson pakî. Lut! Eger ti raşt vonî ezabé Homé ku ti pé ma tersnenî bîyar.

   

  - Ya Rab! Derheq in fesadkaron mi rî yardim biker.

   

  Şar Sedom fesadkar hedd ra vejye u kîbr u quretîyé yin bî zîyed.

   

  Wext holbîyayiş yin mumkîn nîbi o wext Allah derheq yin ezab teqdîr kerd. Cebraîl pé di meleketon surét xuerton di ame şirawitiş qé helaq welat Sedom. Reyé meleketon bajar Îbrahîm ra şîyené. In melaîkét bî mizafir Îbrahîm (es). Qasid Homé Îbrahîm (es) hema lez ra şi qé yin yew heywon sari birna. Pot u ard yin ver. La yin xwi dur pişt de. Qasid Homé yin ra tersa. Va qé in înson xirabî. Yin va:

   

  - Me ters. Ma melaîket Homé î. Gurî ma şar Lut helaq kerdiş u.

   

  - Oca di Lut estu.

   

  - Oca di kom estu ma hol zonî.

   

  Cînîya Qasid Homé Îbrahîm (es) payvinderté bî u wiya. Meleketon mijdîyoné yew laj da ay. Heyret kerd. Îbrahîm (es) wext bi sakîn destpékerd derheq qewmé Lut (es) meleketon di rî mucadelekerdiş. Çimkî zaf şefqatin bi. Meleketon (es) va:

   

  -Oca di kom estu ma hol zonî. Ma Lut u bawermendon yi xelisnenî u la cînîyé yi ne. A zî helaq bena.

   

  Melaîkét surét xuerton rindon di amé Sedom. Lut (es) ra va:

   

  - Ma qayilî öru bibi mizafir ti.

   

  - Şima şar xerîb î. U derheq yin kot tengî. Zerré xwi di va: “ Öru ruejéka zuar a. Wariken öru in kafiron ver quwwét mi bibén.”

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ