Advert
as

Hz. NUH (es) -1-

 • Faruk TELCİ
 • 2016-05-03 07:17:29
 • 4900 Görüntülenme
 •  

  -Ya şar mi! Mîyon şima di vindertiş mi u pé ayeton Homé şima îqaz kerdiş, eger şima rî giron bîyeru dé vajén ez se bikerî, ez teyna Homé rî tewekkul kena.  Şima u wertaxon şima bîyerén pîser u çi kenî bikerén. Muhlet zî medén mi.

  Şar milleté yi ra tékin va:

  -In yanî hz. Nuh (es) zé şima yew înson u. o wazenu pé ina péyxemberî şima ser xalib bîyeru. Serdest bu. Eger Homé biwaştén péyxemberék bişirawu yew meleketék şirawitén. Ma pîlon xwi verînon ra inay nîşinawit. In Nuh gejék u. Hetta wexték muhlet bidén yi.

  -ya Rebbé mi! İnkaré yin ver mi rî yardım biker.

  Hz. Nuh (es) yinon dewet kenu heq la yin yi rî ezîyet kerdén. Dor çî kerdén xwi gueşon ku wa vateyon Qasid Homé nîşinawén. Hz. Nuh çi firset bikotén yi dest hema teblîx dîn kerdén.

  Hz. Nuh (es) Homé rî wext dua kerd va:

  -ya Rebbî! Mi şew u ruej inyon dewet reyé Ti kerd. Eşkera u nimti dewet kerd. Inyon gueşon xwi qefilna ku wa pé ayeton Ti nîşinawen.

  Pîlon milleté yi:

  - Puton xwi war meverdén. Wed, Suwa, Yaxus, Yauq u Nesr terk mekerén. Heqiqet énon zaf tenon reye ra vetib.

  Nuh va:

  -Ya Rebbî! Şaşbîyayé in zalimon zîyed biker. Ez mexlub a. Heyf mi biger. Binaté mi u yinon di hukum xwi bidi. Mi u mimînon cé mi déy bixelisn. Ya Rebbî! İna dinya di yew kafir meverd. Çimkî eger Ti yin biverdî, yin ebdon Ti reyé Ti ra vejenî u encax nankor u facîron onî dinya.

  Ya Rebbî! Ti mi u daye u babî mi u mumînon ku emé kîyé mi mumînon comyerdon u cînîyon ef biker. Helakkerdiş zalimon zîyed biker.

  Alla Teala Nuh rî emir kerd u va dar binon ru. Dar bî gird. Wehîy omî: Qewmé ti ra îtya ra pé yew îmon nîyonu. Acora emelon yinon ku kenî seméd yin xwi meqehirn.

  Ti biné mayeté ma dî pé wehyé ma gemî biviraz. Der heq zalimon mira çîk mewaz. Ê aw di xeniqyenî.

  Allah emir kerd ku daron bibirnu. Nuh (es) marangoz bi. Dar birné u kérd wişk. Homa çi tewir gemî virazyena yi rî musna. Destpékerd gemî viraşt. Zaf xevitya. Çi wext qewmé yi ra yew cé yi ra bişîyén pé yi yarî kerdén u:

  -Ya Nuh! Bad péyxemberî destpékerd marangozî. Ti sekenî.

  -Ez gemî virazena.

  -Îtya aw çinya. Her ser di genî nîşina.

   

  -Şima pé mi kay kenî. Ez zî pé şima keykena. Şima vînenî. Daîmî ezab yena kom sari şima bivînen.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ