Advert
as

SUREYA TEKASÛR

 • Faruk TELCİ
 • 2016-03-07 12:57:44
 • 3903 Görüntülenme
 •  

   

  Mekke di nazil bî a u heşt ayet a.

  Pé nomé Homé Rehman u Rehîm

  1-            Zafî şima meşxul kerd

  2-            Hetta şima şî mezelon

  3-            Né! Şima muheqqeq bizonen

  4-            Bad cu, né! Şima muheqqeq bizonen

  5-            Né! Eger şima pé yeqîn bizonen

  6-            Şima cehîm/adir vînenî

  7-            Bad cu (baco) şima pé yeqîn ay vîneni

  8-            Baco a ruej şima nîmeton ra yenî perskerdiş.

  1.Ey gelé însonon! Zafîyé mal u gedeyon/qijon u mîyerikon wa şima taaté Homé u hezirbiyayiş axîret ra tepa nîverdu. Mal-mulk u meqamon destpékerdiş xirab nî u la kom her çî xwi qé inyon seferber bikeru u axîret war verdu ina xeta wa. Çimkî çiré peynîyé inyon nîna u ma zî qé ina dinya teyna nî î.

   İnson onyenu heyat qediya u çendék mal destpé bikeru yi ra daha mîyerîk zengîn estu. Meqam yi çendék pîl bu yi ra ser îlla yew estu. Ina dinya dı yi ra yew pîl nésu zî reyna tetmîn nîbenu. Îlla yew estu. Ya zî yew çî estu.

  2. Peynî di merg resenu şima u şima defin benî mezelon. Ina cumle hem qé nesîhetî wa u hem zî qé lewmkerdiş a. Yanî pé zafbiyayiş xwi pîlvînayiş şima taaté Homé ra guret u hetta merg omi saré şima, şima gurîyon batalon di meşxul bî.

  3. Ina yew tehdîd a. Ey însonon! O çî ku xér u faydé yi çinya yi war biverdén u terk bikerén. Cahîltîyé şima, şima emron Homé ca ardiş ra tepa verdena.

  4.Ina ayet tehdîd a diyin a. Meqset daha zaf ters eştiş qelbon yinon u yin xirabî ra dur depiştiş u.

  5. Cewab ina ayet nîyomo vatiş. Omîyayiş ayet in tewir daha belîx u. Şima cezé inay hîşé xwi di tefekkur bikerén. Hz.Peyxember (es) vatu:

  “Ay ku ez zona eger şima bizonén şima tay wuyené u zaf bermené.”

  6. Ez sond wonena ku şima o adir muheqqeq vînenî. Pé çimeyon xwi. In adir raşt u. In tewir muxatabé ayeton girdîyé in adir on xwi vîr u hereketon xwi rî dîqqet kenu. Adir on xwi vîr. Veşyayiş on xwi vîr. Ayetéka bîn ina ayet weş tefsîr kena: “Wext é vér adir di vindenî ti o wext yin bivînén.” (Enam: 27)

  6. Ina ayet pîltîyé ezab Homé Teala hîşé şar di weş nuşnena ru.

  7. Şima o adir muheqqeq vînenî.

  Tékin vatu: Ayeta verîn di seméd viraştiş xirabî u zulumaton ra behs kena. Yanî şima gueştarîyé ehkamon Homé nîkerén ina dinyé şima zî bena cehennem, bena adir. Çé xuzur u rehetî nîvînenî.

  8. Hem peynî di şima nîmeton ra encîyenî hesabkerdiş. Mevajén Allah in nîmet dé mi ku ez yew ebdék mubarek a u ez cé Homé di wayér yew meqamék pîl a. Her çî qé îmtîhan u.

  Mîyerik dinya dima o tewir vazdonu wext vinderu vînenu ku ‘emir qediyo. Extîyarî omîya wa. Çeqeyoné yi quwwet ra kotî u mîyoné yi bî u çot. Von wext ez bibî extîyar u teqaud ez îbadet kena. Allah Allah.

  “ Şewék hz. Peyxember (es) kîye xwi ra vejya u reye di raşt omi Ebu Bekîr u Emér ra. Va: Ina seet di şima çira vejyé teber?” “Veşonî ya Qasid Homé.”z“ Ez zî in sebeb ra vejya wa.”

  Hedîs dewom kena u Allah yinon rî nîmeton şirawenu u hemi benî mird. Peynî di Qasid Homé es. Vonu:

   

  “Ea pé nomé Homé sond wonena şima in nîmeton ra enciyeni hesapkerdiş.”

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ