Advert
as

Yusuf (Es) 6

 • Faruk TELCİ
 • 2016-11-28 15:38:22
 • 3964 Görüntülenme
 •  

  O merdim şi zîndon u Yusuf (es) di rî qisekerd. Hon Padşah ra behs kerd, va:

  -Yusuf! Merdim durust u rast. Mené werdiş hot heb mongayon zeyifon hot mongayon dekerdon u hot heb gueşé genim/xeli u hot gueşé tezé bide ma. Ez reca kena kup é yew cewabeko raşt tep aşina cé millet. Belka in tewir yin zonî.

  -Hot serr genim biremen. Qas werdiş xwi genim/xeli biweren u çita zîyed mona gueşeyon yin di biverden.

   Bad in hot serron dima hot serr xela yena. In hot serr xela şima vercu çita naupîser hemin genu u benu. O genim şima qéy remitiş verda u o teyna monenu.

  Ina xela dima yew serr yena u ku însonon a serr di resenî şilî/varit. O wext her çî benu zaf.

  O mîyerik Yusuf (es) va se hemi qeyd kerd u şi rapor da padşah. Padşah gueştarî yé rapor kerd u emir da wa Yusuf (es) bîyeru:

  -Hema lez ra Yusuf bîyaren cé mi.

  Şirawitox ame cé Yusuf (es) u yi deweta Padşah da yi. Yusuf (es) :

  -Tepa şu cé wayér xwi u yi ra vaj “é cînîyon çir a dést xwi birna bî? Bîla şek u şuphe Rebbé mi fendon yin en hol zonu”

  Şirawitox ame u inay padşah ra va. Padşah tim cînîyon da aré u yin ra seméd deston xwi birnayiş persa:

  -Wext şima Yusuf (es) ra murad guretiş qesd kerd, şima çi hel di bî?

  -Haşa! Qéy Allah ma derheq yi bî holî çîk nîzonî.

  Cînîya Ezîz zî va:

  -Inka heq kot meydon u eşkera bî. Mi nîyet kerd yi ra murad bigerî. O bişek u şuphe raşt vanu. Yanî xeté yi çinya. O bîlaxebeb honu hepsi do.

  In tewir heq eşkera bî u a heqîqet ku herkes zonene vatiş ay u behsbîyayiş bî serbest.

  Şirawitox ame u in hemi Yusuf (es) va. Yusuf:

  -Seméd israr kerdiş mi in îtîraf ina bî ku wa Wayér mi bizonu mi pé yi di yi rî xayintî nîkerd. Mi nomus yi rî bîbextî nîkerd. Wa bizonu ku çiré doma xayinon muweffeq nîbena.

  Pawa inay ez néfs xwi nîvejena pakî. Çimkî néfs înson hetta dest ra bîyeru pîsî emir kenu. La Rebbé mi kom bipawu o nefs pîsî emir nîkenu. Rebbé mi zaf Ef kerdox u Wayér rehm u.

  Padşah:

  -Yi bîyaren cé mi. Yi bîyaren ku ez yi xwi rî bikerî musteşar/muşawirox.

   

  Hz. Yusuf (es) heps ra vejya. Hevalhepsî yew hetéki rab î mehzun u yew hetéki ra zî bî kéfweş.  Hevaltîya yew péyxember kerd vîn u bî mehzun. In péyxember bîla sebeb heps di bi u vejya pé inay bî kéfweş.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ