Advert
as

Yusuf (Es) 2

 • Faruk TELCİ
 • 2016-10-31 11:41:25
 • 4076 Görüntülenme
 •  

  Yusuf (es) wexték héni di mend. Ruejék yew qefle ocara şîyene. Yin rî aw lazim bî u satila xwi şirawit héni. Satila xwi kaş kerd qeymo çita bivînu. Yew qij. Qijeko rindek u delalin. Zé tîj rueşn do nu. O mérik ku Yusuf dî bi nomé yi Malîk bi. Ereb bi. Kerd qîrî:

  -Mijdon! Mijdon! Yew qij. Çim şma rueşn bu.

  Birayon yi in hal rab î xeberdar u hema lez ra ame oca:

  -In kuelé ma u. Ma ra rema bi. Zaf zurker u. Eger şima geni ma yi birueş şima.

  Binaté xwi di qise kerd u Yusuf birayon yi ra guret. Yin Yusuf ercon guret. Fîyat yi ra bîxeber bî.

  -Yi weş gire biden. Remen u. Dizd u. Wa çimî şima yi ser diben.

  Bad seferék resé Misir. Malîk Yusuf ser vindertén. Çim yi her daîm Yusuf ser di bî. Yi ra va; “ şu xwi bişu “.

  Puetî rind dé Yusuf ra u berd çarşî. Ezîz Misir a ruej ame bi çarşî. Nomé Ezîz Kuftîr bi. Yi Yusuf (es) Malîk ra guret 20 dînar. Berd kîyé xwi u cînya xwi ra va:

  -In xuert bibu pîl m arî benu yardimkar. Yaxut ma yi xw rî kenî laj.

  Allah Teala îlm u hîkmet da Yusuf (es). Xwi zonené. Rebbé xwi şinasna bi. Kom bi u ça ra ame bi. Ina dinya di gurîyé yi çita u.

  Cînyé Kuftîr rindi bî. A u mîyerdé ya Kuftîr miqaté Yusuf kotî. Yusuf ze qijî paşon bi gird. Tedrîsat dî. Yusuf (es) ruej ruej bi gird. Bi xuerteko delalin. Cînyé Kuftîr çim eşt bi yi. Pé nîyeta xirab amene cé Yusuf (es). Ay vatene se Yusuf (es) cewabon dene yi ku wa yi ra eleqé xwi bibirnu.

  Cînya fîtnebaz Yusuf dima gerene. Ruejék bér hemi qefilné u amî cé Yusuf (es). Yusuf dewet kerd xirabî. Va:

  -Yusuf! Bî. Bî cé mi.

  Yusuf:

  -Ez Homé ra tersena. Mîyerdé ti miqaté mi kot u ti mi ra vona bî ma xirabî biker. Ez nankor nî ya. Qé zalimon çiré xelasî çinya.

  Yew wezîyeték zuar bibi. Yew cîneka rind u xuerteko delalin. Yew ca di. Teyna î. Cînîya rind xuért dewet kena zîna. Ina cînî dest ra çita ame kerd. Zaf cîlwekar bî. Ça bibi Yusuf zî hét ay meyl kerd. A deqa di burhan Rebbé xwi dî u hema xwi tepa kaş kerd. Homé ard xwi vîr, babé xwi u kalikon xwi ard xwi vîr.  Homa Teala yi pawit bi.  Çunkî o ebdék muxlîs bi.

  Yusuf (es) xwi tepa eşt u hét bér vaz da. Cînî zî yi dima vaz da. Yusuf (es) dést xwi eşt ber a bikeru cînî zî péy ra yi pişt de. Yi ber kaş kerd u dést cînî îşlik yi di. Îşlik Yusuf (es) péyra dirya. Ber hét teberî ra bi a. Mîyerdé cînî: Kuftîr.

  Mîyerdi zaf hérs bibi. Cînîya fîtnebaz xwi vet pakî u va:

  -Cezé é merdim ku cînîyé ti rî xirabî murat kenu çito? Ya eştiş heps u zîndonu u ya zî yew ezabeko xidar.

  -Ay mi ra murad kerd.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ