Advert
as

Hz. Nuh (Es)

 • Faruk TELCİ
 • 2016-05-09 13:00:09
 • 4451 Görüntülenme
 • Gemîyék gird viraşt.

                  Çi wext pé emir ma firin kot hereket u kel kot ma yi ra va: her cins heywon ra di heb u mumînon biger u ber gemî. Ê ku derheq yinon di ezab bî u heq énon meger gemî. Qijon xwi zî biger. Cara tay tenon yi rî îmon ard bi.

  Asmon aw verda ra u war aw eşt teber. Her ca bibi tufan. Nuh (es) va: “Hereket kotiş u vindertiş ina gemî pé emir Homé u. Gemî kot hereket. Gemî hedî hedî mîyon aw di hereket kerd. Tim ehlé îmon u qijon Nuh omé gemî u la cînîya yi nîyomî. Cînîyé yi kafir bî. Qijon yi ra Yam zî nîyomi zerré gemî. Qîrî kerd; gedé mi! Bî gemî.

  -Ya babî mi! Ez şina saré ku. Ku mi xelisnenu.

  -Gedé mi! Eru bî é merdimon Homé yin rî rehm kerdu xelasî çinya.

  A deqa aw omî u laj Nuh (es) guret u berd. Yam çinon ra bivîn. Nuh (es) dima onya tera.

  Tufan Nuh (es) ra çé yew kafirék nîxelisya. Yew cînî bibî u vereké ya di qij bibi. Wext aw bîberz bebé xwi guret u destpékerd het ku şu. Aw omî nizd a rema şî berz. Aw çendék bîberz a daha berz şî. Peynî di aw hetta sar ré ku şî u cînî xeniqya. Eger Allah Teala yew bixelisné a cînî u bebé ya xelisnene.

  Wexték gemî aw ser géra. Memlekét Nuh di (es) gelék zemon şi. Allah Teala asmon ra emirkerd:

  -Awé xwi bipişte.

  War ri emir kerd:

  - Wa aw bipesu.

  Gemîyé Nuh Péyxembér ser sar ré ku Cudî di vindert. Yew muddet zerré gemî di vindertî ku wa aw bi’edil yu. Qasid Homé Nuh (es) u mumîn omé ware u o cadi dewa “Heştayîn” nar u. Ina dew hema zî Cizîre da. Heştayin ra ma fom kenî k edét mumînon heştay heb bi. Ê put hemi tufon di şî u zelîl bî. Pa wa zalimon.

  Homa Pîl şeref da hîrî heb gazon:

  1-Gaza Cudî: Pé gemîyé Nuh (es)

  2-Gaza Turî Sîna: Pé Péyxember Musa (es)

  3-Gaza Hîra (Nur): Pé Muhemmed (es) Mustafa

  Bad tufon péyxember Nuh (es) va:

  -Ya Rebbî! Vaté Ti heqqu u laj mi zî zurrîyeta mira u. Ti suez da bî mi la o xeniq ya u şi. Sueza Ti heqqa. Ti herçî pé yew hîkmet virazenî u Ti Pîlî Pîlon î.

  -Ya Nuh! O zurrîyeta ti ra nîbi. Yi emelék nîbaşî kerd. O hal di yew gurîyeke di xeberé ti çinî bu mi ra mewaz.  Ez ti inay rî men’ kena.

  -ya Rebbî! O çî ez nîzonî ez ti ra nîwazena. Eger Ti mi ef nîkerî ez zirarkaron ra bena.

  Îslamîyet di bawarî her çî ra ver yena. Allah Teala m ara inay wazenu.

  Pîl péyxemberon ponc heb î: hz. Nuh u Îbrahîm u Musa u Îsa u Muhemmed (es) Mustefa.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ