Advert
as

Hz. ÎSMAÎL (es) SÎYER

 • Faruk TELCİ
 • 2016-08-29 13:53:08
 • 828594 Görüntülenme
 •  

   

  Mekke sér reyé Yemén di bî. Millet wext bişîyené Yemen amené Mekke ra şîyené. Êşîra Curhum inyon ra bî. Hacer ra destur guret u Mekke di kîye viraştî.

  Mekke:. Nomé Mekke zalimon zerré xwi di nîverdayiş ra ame u. Mekke zalimon erzena  teber. Nomé ya bîn Qur’an di estu: Bekke

  Îbrahîm péyxember (es) hon xwi di dî laj xwi Îsmaîl (es) sari birnenu. Ruejék laj xwi ra va:

  -Lajé mi! Kindir u la biger u ma şi ku.

  Îbrahîm (es) laj xwi ra behs saribirnayiş nîkerd. Laj u babî gav Deré Şîb ra şîyené Şeyton îbrahîm péyxembér ra va:

  -Extîyar! Ti şinî ça u ti sekenî? Herhal ti Îsmaîl saribirnenî. Ti çé cuyayiş/’emir  xwi di dî yew babî laj xwi saribirna u?

  -Ez laj xwi çi sari birnena?

  -Ti vonî qé Allah inay ti rî emir kerdu.

  -Allah inay mi rî emir kerdu u ez emir Homé ona ca. Mi ra dur şu şeyton mel’un.

  Şeyton néşka Îbrahîm (es) bixapinu. Ina dor şi Îsmaîl (es) bixapinu. Ame cé yi:

  -Lajo! Babé ti ti benu ça?

  -Ma şinî qé kîye xwi kuelîyon/îzim donî arî.

  -Ti bizonî babé ti ti benu u  saribirnenu.

  -Çi ra mi saribirnenu?

  -O vonu qé Rebbé yi inay yi rî emir kerda!

  -Eger Rebbé yi inay yi rî emir kerda sarî-çimon mi ser.

  Şeyton mel’un onya néşkenu Îsmaîl (es) bixapinu, yi war verda u şu Hacer (es) bixapinu. Ay kîye di dî:

  -Dayé Îsmaîl! Ti qé meraq nîkena babî u laj şî ça? Ti zona Îbrahîm laj ti sari birnenu!

  -Xéru u qé çité laj mi sari birnenu?

  -O vonu Rebbé mi inay mi rî emir kerda.

  -Eger Rebbé yi inay yi rî emir kerda sari-çimon ma ser.

  Şeyton se kerd u se nîkerd néşka şar in kîye bixapinu. Şar in kîye teslîm emron Homa Teala bibî.

  Babî u laj şî tebér bajar. Kotî bî dur. Îbrahîm (es) Îsmaîl (es) ra va:

  -Laj mi! Mi hon dî ez ti sari birnena.

  -Babé mi! Ti pé çita amé emirkerdiş ay bîyar ca. Kardé xwi tuj biker.  Mi fek ser bivîsn ra ku wa rî mi ti ra nîes u. Baco rehmé ti serdest yena u ti emir Homé ca ardiş ra tepé monenî. Bon (bion) gurî xwi ra. Înşaallah ti mi sabirkaron ra vînenî.

  Kard guret xwi dest u destpékerd saribibirnu, Cebraîl pé yew beronék ame u va:

   

  -Ya Îbrahîm! Ti emir Homé ard ca. Homa ti ra razî bi. Qij xwi vera in beron sari bibirn.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ