Advert
as

Hz. ÎBRAHÎM(2) SÎYER

 • Faruk TELCİ
 • 2016-07-18 13:57:50
 • 4104 Görüntülenme
 •  

  Hz. Îbrahîm es şaşmendén perestişî/îbadetkerdiş şar xwi puton rî. Yin r ava:

  - Şima in puton pé deston xwi virazen u yinon rî îbadet kenî.

  - In gurîyon babé ti ma rî musnenu.

  - Babé mi zî şaşmendo u.            

  Babé Îbrahîm es Azer put déné hz. Îbrahîm u birayon yi u yi ra vaten “berén çarşî di girdon in fîyat ra u qijon in fîyat ra birueşén”

  Îbrahîm es zî wext puton babé xwi ra guretén pé kindir lingon yin ra giri déné u xwi dima kaşkerdén u vatén;

  -          Nî zirar in puton estu u nî faydé yin estu, kom genu.

  Wext put nîyomene ruetiş hz. Îbrahîm es, yin berdén cé çemék u aw déné yin u vatén:

  -          Dé buerén. In tewir nîruetén u berdén kîye.

  Îbrahîm es babî xwi di rî mücadele kenu u yi dewet kenu reyo heq.

  -Babî mi! Ti çi ra in puton rî îbadet kenî, nî zirar yin estu u nî faydé yin. Babî mi! Yew îlim omo mi u nîyomo ti. O hal di tabî mi bibi wa ez ti biresnÎ reyo raşt.

  Babî mi! Şeyton dima meşu. Çimkî şeyton îsyan kerdu Allah Rehmonrî. Babî mi! Ez tersena Allah Rehmon ra yew ezab biresu ti. O wext ti benî heval/embaz şeyton

  -Îbrahîm! Ti homayon mi ra rî xwi  çarnenî a? Sond wonena eger ti dewetkerdiş reyo heq terk nîkerî ez ti nona kerron fek. Ti qas wexték derg mi ra dur vinder.

  -Selom ti ser bu. Ez qé ti Rabbé xwi ra ef wazena. Çimkî O mi rî zaf lutufkar u. Ez şima u bî Homé îbaderkerdoxon şima terk kena u şina. Rebbé xwi rî dua kena u zey şima bedbaxtnîbena.

  Hz. Îbrahîm qey babî xwi Homé ra ef waşt, çimkî suez da bi yi. La wext eşkera bî babî yi néyarî Homé u a gav efbiyayiş yi terk kerd. Hz. Îbrahîm zaf zerteng bi.

                  Helé ki zî Îbrahîm es babî u şar xwi ra va:

  - Şima çi ra in puton rî perestîşî kenî? Xér in puton şima rî estu?

  - Ma pîlon xwi dî yin in puton rî îbadet kerden u ma zî îbadet kenî.

  - Pé nomé Homé sond wonena ku şima zî u pîlon şima zî şaşmende î.

  - Ti ma rî heq ard u ya ti pé ma yarî/xax/mexserî kenî.

  - Né, Homé şima hem wayér erdon u hem wayér ezmononu u in hemi Yİ viraştî. Ez inay ra bawer kena.

  In putî néyarî mi yî. La wayér alemon îna nî u. O Homa ku mi viraşt u reyo raşt muejna u mi. O mi donu werdiş u şimitiş. Gav ez bibî nîweş O şîfa donu mi. O mi kişenu u reyna kenu goni.

  Rueja qiyamet di gunayon mi O ef kenu. Bî Yi yew néşkenu ef bikeru.

  Rebbé mi! Yew hukum bide mi u mi bierz mîyon salihon. Mi bierz cennet Neîm. Babî mi ef biker. Çimkî o şaşmendon ra u.

  A ruej înson qebron ra benî goni Ti mi rezîl nîkerî. A ruej nî mal u nî qijî fayda donî. Bî merdimon wayér qelb salîmon felatîyé yew çinya. A ruej cennet qé muttaqîyon yenu nizdkerdiş. Cehennem omo muejnayiş xidaron.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ