Advert
as

HUD ( Es )

 • Faruk TELCİ
 • 2016-05-16 07:18:42
 • 4511 Görüntülenme
 •  

  Hud (es) zurrîyeta Nuh ra (es) bi. Neslé yi mîyon şar xwi di en pîl bî.. Tuccar bi.

  Qoma wertayin, esmerin, puer zafin u rî holin bi. Monené Adem (es). Wayér zuhd u teqwa bi. Zaf comerd u şefqatin u feqîron rî gelék yardimkar bi.

  Qewmé Hud (es) Ad bî. Ad di heb bî:

  Ad laj Ews laj Îrem laj Sam laj Nuh (es)

  Semud laj Caîr laj Îrem laj Sam laj Nuh (es)

  ‘Eréb di qismî:

  1-’Erebu’l-Arîbe: In sulalé Hud (es) ra yenî. ‘Eşîra Curhum, Medyen, Kahtan.. ina sulalera yenî.

  2-‘Erebu’l-Muste’rebe: In sulalé Îsmaîl (es) ra yenî.

  Qewmé Hud (es) Hedremewt ra hetta Yemen di cuyeyén, ‘emir kerdén. Cé yin hîra u awin u çerin bî. Çirré yin her daîm pir bî u awé xwi top kerd bi u bî hed u hesap heywon yin bi bî. Wayér qameton bî. Hemi yew merdim  zalim dima şîyene. Rueja axîret înkar kerden u acora her zulum kerdén.

  Allah Teala biré yin Hud (es) yinon rî péyxember şirawit.

  -Qewma mi! Homé rî îbadet bikerén. Qé şima bî Yi yew Homa çinyo. Hema zî şima Yi ra nîtersenî. Şima derheq Homé zuron vejenî.

  -Ma ti mîyon xwi di yew bîaqil (heşa) u zurker vînenî.

  -Şar mi! Mi dî yew bîaqilî çinya. Wayér alemon Allah mi şima rî Qasid şirawit. Homa mi rî çita wehîy kenu ez şima ra ay vona. Ez holîyé şima wazena u ez in gurî xwi di durust a. De boné Homa qé îqazkerdiş şima ezab xidar péyxemberék bişirawu u ina şima rî ‘ecayîb yena?

  -Hîş bikerén! O Homé şima bad Nuh (es) şima kerd padşah ware. Acora nîmeton Homé bîyaren xwi vîr ku wa şima bixelisen.

  -Ti ma ra vonî; yew Homé rî îbadet bikerén u puton kalikon xwi war biverden. O hal eger ti vateyon xwi di raştî a ezab ti ma pé tersnenî bîyar.

  -In puton şima peresteşî kenî, Allah qé yin yew delîl nîşirawit u. Şima qé inay mi di rî mucadele kenî. Hindî bivinderén u mi bipaewn u ez zî vindena u şima pawena. Ez qé teblîx xwi şima ra yew peri nîwazena. Heqqé mi Homa donu. Şima hema zî ‘aqil nîkenî? Homé xwi rî tewbe bikerén wa Allah nîmeton xwi daha zaf bişira wu şima ser.

  - Ma ti rî bawar nîkenî. Ti ma rî vajî u nîvajî  ferq nîkenu. Vaté ti monenî vaté verînon. Homa ma rî ezab nîşirawenu. Gelé şar ma! Hud zî zé şima yew înson u. Zé ma wenu u şimenu u cuyenu. Eger şima zé şima yew înson ver mil çot bikerén u yi dima şîyerén şima kuenî  xesar u tedi şinî.

  Ma benî herr u o wext reyna benî goni? Heyret. Heyat ma ina dinya ra îbaret u. Cuyenî/’emirkenî u mirenî. Yew dinya bîn çinya.

  -Ya Rebbî! Vér zurkerdişon yin mi rî yardim biker.

  Seméd înkaré yin Allah yin ra hîrî serr varit/şilî bir na. Dinya bîbî germin. Millet  perîşan bibî. Nefes guretiş bibi zor. Zaf muhtac bibî şilî.

  Çend ruejon dima hét yina horék omi. Hemi bî kéf weş. “In hor ma rî şilî on u.”

  -In o hor o horu ku şima waştén in o wu. Yanî ezab u. ‘Ecele mekén. O qé helakkerdiş şima omo.

   Homa Teala yin ser a ezab hot şew u heşt ruéj şirawit. Zalim helak bî u yin ra yew sot nîvejya.

   

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ