Advert
as

ÎBRAHÎM (es) 4

 • Faruk TELCİ
 • 2016-08-01 13:22:13
 • 4145 Görüntülenme
 •  

  Kafiron dest pékerd eleyhé îbrahîm (es) delîlon bîyaren. ‘Eleyhé Homé hucceton bîyaren.

  -Rebbé mi mi resno reyo heq u şima omé mi di rî mücadele kenî. Ez puton şima ra nîtersena. Îlmé Rebbé mi her çî îhata kerdu.Şima hema zî aqil nîkenî.

  Nemrut Îbrahîm (es) ra persa:

  -Rebbé ti kom u? Sînî u?

  -Rebbé mi hem goni kenu u hem mirnenu.

  -Ez zî hem kişena u hem goni kena.

  Bad ina qal Nemrut di kuelé ard u yew da kiştiş u yew zî azad kerd.

  -Rebbé mi tîj ruejawon ra onu, ti zî ruejawon ra bîyar.

  Kafir şaş u dehşet di mend. Nîzona vaju se. Îbrahîm (es:

  -Allah qeflé zalimon muweffeq nîkenu.

  Bad ina qal Nemrut u şar yi vate xwi kerd yew:

  -Ma qé Îbrahîm(es) yew bîna viraz u adir bifîn ta. Adirek xidar. Yi biveşni. Wa pé şima puton xwi rî yârdim bikeren. Eger şima kenî inay bikerén.

  Nemrud emir kerd wa qé Îbrahîm (es) her tewir kuelîyon biden arî. Hetta yew cînîyek xidar bibî we’d kerd bi; eger ez bibî weş qé Îbrahîm (es) in qas kuelîyon dona arî.

  Adir visna ta. Adirek harin bi. Yin Îbrahîm (es) berd sér bînéka berz. Deston u lingon yi giré dé. Mancinix na ru. Îbrahîm ard u mancinixa giri da u hêt adir şirawit. Qasid Homé Îbrahîm Rebbé xwi rî îltîca kerd. Wext hewa di bi Cebraîl omi u yi va:

  -Ya Îbrahîm! Yew îhtîyacé ti esta?

  -Ti ra, né. Rebbé xwi ra wazena. O halî mi zonu. Homa mi rî bes u. O çi Wekîlek hol u.

  Şeyton in halon di însonon zaf xapinenu u erzenu şîrk. Şeyton çiré însonon ra umut xwi nîbirnenu. Înson biku sekerat wa Home rî îltîca bikeru. Wa bî Homé yew bîn rî îltîca nîkeru. Şéyx benu u mala banu u welî benu. Ferq nîkenu.

  Îbrahîm(es)  Muwehhîd bi. Wext yi Rebbé xwi rî tewekkul kerd, Rebbé yi zî va:

  “ Ya adir! Îbrahîm rî bibi serdin u wenik.”

  Adir Îbrahîm (es) nîveşna. Îbrahîm (es) adir ra vejya. Nemrud şaş mend bi. Va:

  -Ya Îbrahîm! Ez qé Rebbé ti qurbon saribirne na.

  -Rebbé mi hetta ti Yi rî bawar nîkerî ti ra qebul nîkenu.

  Îbrahîm (es) u bawerménd yi welat xwi ra vejyé. Sare u Lut  yinon ra bî. Yin Îbrahîm (es) rî îmon ard bi. Sare Îbrahîm di rî zewij ya. Lut laj biré yi bi. Wext yin hîcret kerd qewmé xwi ra va:

  -Ma şima u é puton ku bi Homé şimayin rî perestîşî kenî, yin rî néyarî. Hetta şima îmon bîyaren binate ma u şima di néyarî esta.

  Îbrahîm (es) u bawermendon yi şewa tarî di kotî reyi. Vercu şi Fîlîstîn u baco Misir. Allah Teala yi ra va; Fîlîstîn welat şima u. La  Îbrahîm (es) nîvindenu u dinya di gerené u teblix kerdén.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ