Advert
as

Ferz Ruejî

 • Faruk TELCİ
 • 2016-06-13 14:00:54
 • 5070 Görüntülenme
 •  

  Nîyeta ruejî qeza; “Nîyet kena siba qezé ruejé Remezon bigerî”.

  Nîyeta nezr; “ Nîyet kena siba ruejé nezir bigerî”.

  Nîyeta kefaret; “ Nîyet kena siba ruejé keffaret bigerî”.

  Merdim şew nîyet nîarda u la şew qé ruejî ya çîk werdu u ya şimitu u ya zî xwi cîmakerdiş ra pawitu inî zî nîyet hesibyen î.

  2- Fecir ra hetta nimaj mexréb werdiş u şimitiş u ra xwi pawitiş

  3- Fecir ra hetta nimaj mexréb cîmakerdiş ra xwi pawitiş

  3- Zerr qelibnayiş. Xwi viritiş ra pawitiş. Viritiş xwi ra bî u zirar çinyo. Eger merdim zerré xwi biqelibnu o wext ruejé yi xeripyenu.

  Ê ÇÎ RUEJI XERIPNENÎ

  1-Pé zonayi yew çî beden ra şu zerri. Zé quliké gueşon u qirik u ewrét vernî/kir/kis u peynî/qin.. O çî şu zerré bedén qas neheyon bu rueji xeripyenu. La esér yew çî şu zerré bedén zirar yi çinyo. Mesela qé tomkerdişé şîrînî yé u tirşî yé wér yew çî u dumon u tuez u ard xwi fek guretiş.  La dumon cixaré ku merdim şimenu ruejé yi şiknenu. Çimkî in eser nî u ayn yanî esil u.

  Yew çî cayon akerdon normalon ra nîşu zerré bedén rueji nîşikyenu. Mesele wext surme ontiş yaxut xwi şitiş di aw çermi ra şu beden zirar nîdonu ruejî. Damaron ra derzîn perudayiş rueji nîşiknenu.

  2- Normal destmaj yaxut xusul guretiş dia w şi zerri rueji nîşikyenu. La eger aw fek u pırnık guretiş u xusul guretiş dı aw zaf fek guretiş yaxut dîqqet nîkerdiş ra rueji şikyenu.

  Qé wenikî xwi şitiş di aw fek ra şu zerri tay bu zî rueji şikyenu. Eger zerré fék di pîsî bibu qé pakî zaf aw îstîmalkerdiş wacîbu u hetta nîşu mîde zirar ay çinyo.

  Sarré ziwon dî alun bibu u ziwon bî u teber u baco şu zerri, pé o alun rueji nîşikyenu. La eger gun biku mîyon in alun u biweru şikyenu. Alun sér mîswak di bu u in tewir mîswak bigeru xwi fek ruejé yi şikyenu.

  Zerré fék di şew ra parçé wér bibu u biku mîyon alun u şu mîde çîk nîbenu. Pilx eger bîyeru zerré fék lazimu bierzîyu teber. Ina nîkeru bîyaru zerré fék yi u baco biweru rueji şinu.

  O çî rueji xeripnenu pé xwi vîr kerdiş bîweru rueji nîşikyenu. In çî zaf benu tay benu ferq nîkenu. Yew çî bî îrade merdim şu zerré yi çîk nîbenu. Mesela yew mîyes/més bî fék înson u înson néşku ay bierzu teber u ocara şu mîdé yi rueji nîşikyenu. Çimkî in o çî taqat înson ser yenu eynon ra u.

  Pé xelet vaju qé hema wext îmsak nîbî u biweru u la îmsak bî u yaxut vaju qé mexreb bî u biweru la zona ku mexreb nîbî u o wext ruejé yi şikyen u.

  3- Ewrét vernî u peynî ra zé fîtîl yew îlaç îstîmalkerdiş. Pîj u gişt bierzu menféz ewreton u sinir biveryu rueji şikyen u.

  4- Xwi viritiş. Viritiş xwi bi xwi bî u çîk tepa nîşu mîde zirar çinyo.

  5-Vernî u peynî ra cîmakerdiş. Hewwonon di ri zî eynî u. Pé xwi vîrkerdiş bikeru çîk nîbenu.

  6-Seméd temas omayiş menî. Bedén cînî u comyerd bigunu yewbînon u yaxut pé îstîmna/dest menî bî u rueji şikyenu. Îstîmna; yew ten pé kir xwi kay bikeru u menî yi bîyru u yaxut cînye yi pé dést xwi bîyaru.

   Eger bedén cînî u comyérd bigunu yewbînon ra u hetta cimyerd cînyé xwi bigeru xwi verek binaté yin di puet bibu menî bî u çîk nîbenu.  Eynî tewir şexis pé vîr ardiş u yaxut onayiş cînî menî xwi bîyaru rueji nîşikyen u.

  Aşmé ruejî di merdim u cînî ser di puét bibu u comyerd cînîyé xwi bigeru xwi verek u şehwét yi bî u in herom u.

  7-Heyîz vînayiş. Cînî edet bivînu

  8-Nîfas vînayiş. Cînî qij bîyaru dinya u dima gun yena

  9-Aqil pernayiş u gej biyayiş.

   

  10-Dîn ra vejyayiş (Allah muahafaza)

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ