Advert
as

LUT ‘ELEYHÎS SELAM-2

 • Faruk TELCİ
 • 2016-09-26 14:08:16
 • 4340 Görüntülenme
 •  

   

  Melaîkét bî mizafir Lut (es). Nimtî ra in melaîkét berd kîye xwi.

   

  Cînîyé yi kafir bî u xeber da kafiron. Hema lez ra pé kéfweşî amé kîye Lut (es). Her ca ra dormalé kîyé Qasid Homé guret. Qasid Homé bér kîyé xwi guret. Kafiron rî lavé kenu wa pé nîyerén zerré kîye u zirar nîdené mizafiron yi. Yin sarwişkîyé ra zuar déné ber a kerdiş. Lut (es) va:

   

  - Şar mi! In mizafir mi yî. Mi cé mizafiron mi di rezîl mekerén u Homé ra bitersén. Eger şima îlla çîk kenî ha keyné mi. É qé şima daha pakî. Yin di rî bizewijyene. Ya zî ha keyné mi yanî cînîyé şima. É qé şima daha pakî. Homé ra bitersén. ‘Eceb mîyon şima di yew mérik aqilin çinyo.

   

  - Ya Lut! Ma ti ra nîva qariş gurî millet me di. Ma ti ra nîva millet meker mizafir. Ti zonî çim ma keyneyon ti di çinyo. Ti zaf hol zonî ma çita wazenî.

   

  - Wariken öru şima ver yew quwwét mi bibén u yaxut yew bendék biben u ez bişîyen oca u mi xwi şima ra bipawitene. Ez in kar şima ra hesnîkena. Ya Rabbî! Mi u şar kîyé mi kerdişon yin ra bixelisn.

   

  Wext melaîketon dî Lut kot tengî, te r ava:

   

  -Lut! Ma şirawitox Homé î. Ê çiré néşkeni zirar biden ti. Ti mîyonté şew di şar kîyé xwi biger u şu. Wa şima ra yew tepa nîmonu. Bî cînîyé ti. Çimkî a ezab ku gunena é kafiron rî gunena ya ri zî. A zî yin ra wa. A ezab ku we’d bîya bişek yena. Hem sérsibé nizd nî u?

   

  Allah vonu: “ Ma Lut rî inay wehîy kerd: Wext é kafir bivejyén sérsibé peynîyé yin yena. É kafiron tehdîdon ma ra şuphe kerdén..”

   

  Sedomijon nîyet kerd yin rî xirabî bikerén. Melaîketon çimon yin kuar kerd. Kafiron va:

   

  -Lut! Ti ma rî sérbaz ard?

   

  Hz. Lut tehdîd kenî u kenî qîrî barî: “ Sérbazon Lut ma kerd kuar.

   

  Sérsibé yew vengék yin pişt de. Sér yin bi bin u bin yin bi ser. Allah Teala çomur potiş şirawit. Alim vonî; xirabîyé kafiron qewmé Lut o qas pîs u gird bî ancax adir yin pak kerd. Kerré adir di pojîye u erzîyé yin ser. Qé kom çi kerra adirin teqdîr bîbî a amî u yi dî u kişt. Zé varon in kerré yin ser varré.

   

  Hz. Lut u bawermendon yi şew ra pé emir Homé reyberé Qasid Homé di kot bî reyi. Cînîyé yi yin di rî nîşî. A kufur ser bî. Şar xwi terk nîkerd. Hetta vonî a zî Qasid Homé di rî kuena reyi la reyna tepa yena. Wext adir kerron varrenu onyena xwi ra pé u vona:

   

  -Wax şar mi rî, wax. Çî belé ame yin sari.

   

  A gav yew kerra adirin yena ay vînena u bena cehennem.

   

  Hz. Péyxember (es) vonu:

   

  “ Her kom ‘emél qewmé Lut bikeru lenét Homé yi ser bu.

   

  Her kom ‘emél qewmé Lut bikeru lenét Homé yi ser bu.

   

  Her kom ‘emél qewmé Lut bikeru lenét Homé yi ser bu.”

   

  Zemon ma di téki bisilmoné (!) estî ku destek donî kafiron ‘emelkaron Lutîyon/qewmé Lut. Her kom bizonayi inyon mudafaa bikeru îmon yi çinyo. Çimkî herom Homé helal hesibnenî.

   

  Di péyxembér estî cînîyon yin, yin rî bawar nîkerdu. Hz. Nuh (es) u Lut(es). Yew kafir zî estu zaf xidar u hetta heşa vatu ez homa wa cînîyé yi Qasid Homé rî bawar kerda. Cînîyé fîrewn hz. Asîye.

   

  Xelasî pé zurrîyet nî ya. Pé îmon ardiş a. Herkes xwi ra mesul u. Îmon çinî bu péyxember (es)zî néşkenu yew bi xelisnu. Herkes xwi xelisnenu.

   

   

  Dor bena merdim zaf xebatkar dewé Îslam î u la kîye yi, yi dima nîşinî. Ey bisilmoni! Eger ti gurî xwi ard ca u reyna ti dima nîyomé hz. Nuh(es) u Lut (es) bîyar xwi vîr. Gurî xwi bawé Homé biker.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ