Advert
as

SUREYA NESR

 • Faruk TELCİ
 • 2016-01-18 14:02:32
 • 3206 Görüntülenme
 •  

  Hîrî ayet a u Medenî wa. Omiyayiş xwi di sureya peyin a.

  Pé nomé Home Rehman u Rehîm

  1-      Wext yardım Home u fetih bî u

  2-      Ti bivînî însonon qefle qefle yenî dîné Homé

  3-      O wext pé hemd Rebbé xwi tesbîk biker u Yi ra ‘ef biwaz. O Tewwab (tewbeyon qebulkerdox) u.

  Nomé xwi kelîmeya ayeta verîn di ra gena. Laj Ebbas ‘Ebdullah vonu; Qur’on di en sureya peyin omîya wa ina sure wa. Yanî ina sure dima sureya tom nîyomî ya. Felqe felqe ayét ome yi. Zé vaté laj hz. Emér ‘Ebdullah; ina sure hecco xatirwaştiş di omî bî.  Hz. Resulullah (es) inay wend u baco şî xutbé xwi peyin wend. Binaté dinya bedilnayiş Rasulullah (es) u omiyayiş ina sure hîrî aşm estu.

  ‘Ebdullah laj Ebbas vonu: hz. Emer (re) mi dewet kerdén îstişareyon xwi. în vengdayiş zor teki sehabîyon pîlon şi ku herbé Bedir di cîhad kerd bi. Yinon hz. ‘Emer ver vejyé u yı veng da mi. Yinon ra persa:

  -“Şima derheq Sureya Nesr vonî se?

  -Meqset guretiş şehîron u qeleyon u. Tékinon veng nîkerd. Mi ra persa:

  - Meqset wefat kerdiş Péyxemberî u. hz.Êmér va:

  - Ez zî in tewir zona.

  Ina sureya mubarek qé zerré vîst u hîrî serron di fethé ‘Erbîsiton u daxilbiyayiş însonon dîn Homé Teala şukurkerdişu u inyon xwi ra né Homé ra zonayiş emir kena.

  Hz. ‘Eyşe (re) vona: Hz. Resulullah (es) vér mérg zaf dor in tesbîh wendén: Subhaneke Ellahumme Estexfîruke we etubu îleyke. Mi va: ya Resulellah! Seméd wendiş in tesbîhon çito?

  -Pé in wendiş emir Homé ku Sureya Nesr di omé ona ca.

  FETIH? Çito Fetih?

  1-Pîmoyiş Hudeybîye

  2-Guretiş Mekke

  ‘Erebîston di mucadele binaté Péyxembér muşrîkon Mekke di bî. Çim ‘Erebon hemi yinon ser di bi. Fetihbiyayiş Mekke ina muet însonon: In péyxember heqq u. Wext Mekke fetih bî binaté Resulullah u însonon bînon di çîk nîmendi. Hetta Serra newin Hîcrî di înson qeflé qeflé omé. Acora ina serr ra vonî: Serré Heyeton.

  Dést Péyxembér bi pît u zaf înson bî bisilmoni u é nîbî bisilmoni eynon di rî muahede kerd. Heval u dost muşrîkon bî tay u ay bisilmonon bî zaf. Wext yin xayintî kerd, guretiş Mekke bi nesîb. Wext merkéz kafiron u putpereston kot hemi tabî bî ÎSLOM. Acora in fetih vercu Pîomayiş Hudeybîye u bad guretiş Mekke u. Çunkî eger pîomayiş çinî ben in fetih nîbené. Serra newin di pîomayiş u sulh bî u serr ra desin di Êrebîston hemi kot bin mayeté Resulullah (es).

  Sureya mubarek bisilmonon rî edeb musnena: Yanî ey bisilmoni! Ayet Resulullah (es)ra zaf xîtab kena ti. Her daîm xwi rî dîqqet biker. Şeyton batal nîvindenu. Zaf xebat biker la eger ti yew çî dest bikerî edép xwi bizon u inyon xwi ra né Homé ra bizon. Belka ti zerré xwi ra kotî fexr u xwi pîlbiyayiş. Homé ra ‘ef biwaz.

  -Vér mérg xér u tesbîhaton zîhedkeriş lazim u.

  -Vér fethon şehîron u qeleyon fetih qelbon lazim u.

   

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ