Advert
as

SUREYA MAUN

 • Faruk TELCİ
 • 2015-12-04 09:57:29
 • 3264 Görüntülenme
 • Pé nomé Homé u Rehman u Rehîm u

  1-            Ti merdim rueja hesab înkarkerdox dî?

  2-            O merdim ku yetîm kenî ré

  3-            Feqîron mirdkerdiş teşwîq nîkenu

  4-            Weyl bu é merdimon rî ku nimaj kenî

  5-            Ê nimaj xwi ra xefleti dé

  6-            Ê rîyakarî

  7-            Çîkeku tay dayiş dexî nîdonî

  Mekke di omîya ware u hot ayet a. Ayeta çarin ra hetta hotin Medîne di zî omîya ware. Qé di merdimon omîya:

  1-            Ê merdimon ku nîmeton Homé u rueja hesab u ceza înkar kenî.

  2-            ‘Emelon qé vaton u vîneyaxon kenî.

  Ayeta verîn pé vaté ecayîp behs înkarkerdoxon kena. Şima zî hayé xwi bidén yinon. In merdim komî u çi tewir wesif yinon estî. Yetîmon pé weşî u holî dur nîpişenî de. Pé zor u perudayiş kenî ré.

  Ayet nîvona: “Ê merdim faqîron nîkenî mird.” Vona: “teşwîq nîkenî..” yew merdim gav wer nîdu feqîron teşwîq reku rék nîkenu. O qas cimrî u. Çimkî cimrî wext wer nîdu yewék teşwîq zî men’ kenu. Hetta yew kesék feqîron rî yardim bikeru ina zor yi şina. O von qé é çî kesé yi ra şinî.

  Eger in merdim bawarî Homé u rueja bîn bikeru hem wer donu u hem zî teşwîq kenu ku ecir xwi cé Homé di bivînu. Kom bawar nîku çira xér bikeru?!

  Ê merdim ku nimaj xwi ra xefleti dé: Ê wext nimaj bikerén Homé ra hîvî ya çîkék nîkenî u eger nimaj nîkerén ezab xidar ra nîtersenî. Yaxut nimaj kenî u la heq nimaj nîdonî, rukuon u secdeyon xwi tom nîyan ca. Nimaj xwi wext di nîkenî.

  Selefon ra ték alimon vatu: Hemd qé é Homé wu ku va: “.. nimaj xwi ra xefleti dé” u nîva: “..nimaj di xefleti dé”. Çimkî îlla herkes yanî bisilmoni zî u minafiq zî nimaj ra kuenu xeflet. Minafiq qé Homé nimaj nîkenu u acora kuek ra nimaj yi batal benu. La bisilmoni dor nimaj di tembelî kenu u kuenu xeflet la inyon zerr ra nîkenu. Acora ina xefletî; bawarî ra yena meydon, ‘emelon ra né.

  Ayét bîn dima yenî é zî eşkera kenî ku in nimaj minafiqon u. Ruej ponc wext zî nimaj bikerén u şew u ruej zî înfaq bikerén u zika zî bidén in hemin qé vateyon însonon kenî. Wext mîyon însonon di nimaj bikerén nimaj xwi kenî derg u teyna bén lez lez nimaj kenî u hetta ferzon nimaj nîyon ca. Her çî yinon qé rîyakarî u. Şar yinon ra vonu: merdim salîh u comerd/xérxas.

  Ayeta péyin mena vérîn temom kena: yew dérzîn, tasék aw bu dexî nîdonî şar. Cimrîtî di hed ra vejyeyî. Her daîm qé xwi teyna ‘emel kenî. Bizonén gurîyek kenî u oy ra xér resenu însonon bînon hema o çî terk kenî.

  Ina sure féhmbiyayiş îmon u kufir kuek ra bedilne na. In dîn; dîn şekl u rîyakarî nî u. Eger medim ‘îbadet u ‘emélon zerr ra u pé fedekarî nîkeru xér yinon tesîr nîkenu qelbon.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ