Advert
as

CEM’ETKÎ NIMAJ KERDIŞ

 • Faruk TELCİ
 • 2015-12-25 07:27:31
 • 8690 Görüntülenme
 •  

  Cem’etkî nimaj kerdiş muekked sunnet u. Qé memun nîyeta tabî imom ardiş wacîb u. Nîyet in tewir yena vatiş:

  “Nîyet ona îmom dima ferz nimaj nîmruéj bikerî.”

  Yew merdim îmom dima nimaj bikeru u nîyeta tabî biyayiş nîyaru nimaj yi tedi nî u. Merdim, hetta îmom selom nîdu ça di nîyeta tabî biyayiş bîyaru eşkenu tabî cem’et bibu. Kom vér selom dayiş tabî îmom bibu reso hesibyen u.

  Qé îmom nîyeta îmomtî ardiş wacîb nî ya. La îmom nimaj cum’î ser nîyet ardiş wacîb. “Nîyet kena pé îmomtî ferz nimaj cum’î bikerî ” Eger nîyeta îmomtî nîyaru nimaj yi tedi nî u.  Nîyeta îmomtî nimaj cum’î u tekbîr gereka tîdir bî u ardiş.

  Memun gereka nîku vérnîyé îmom u ina mesela di asil paşné lingon a. Engişté memun vernîyé îmom di bén u yaxut îmom u memun eynî hîza di bén zirar yi nimaj çinyu. Memun yew kes u comyerd bu kişté îmom raşt di vinden u engişté lingon yi pé paşné îmom di bu sunnet u. In hal di yew kes daha bî u wazenu wirdî tepa şinî u wazenu îmom elever şinu ferq nîken u. Memun cînî bu wazenu wa yew kes bu u wazenu wa zafi bén her hal di pé îmom di vinden î.

  Sefa verîn di comyerd u yin dima qijon u yin dima zî cînî vinderén sunnet u.

  Cînî eşkena cînyon rî îmomtî biker u binek vernîyé cem’et di vinden a. Zaf elever nîşin a.

  Mezhéb îmom çi benu wa bibu tabî bîyayiş caîz u. Merdim destmajin merdim teyemmum guretox yaxut lingon xwi mestkerdox dima u payvindertox runiştox dima eşkenu nimaj bikeru caîz u.

  Dewleté Îslom di meqam kom daha pîl bu îmomtî heq yi wa. Zé serwezîr u walî u qeymaqam.. îmom comî inyon dima yen u.La eger îmom comî hét Îmom pîl (serwezîr) ra tayîn bîbu walî ra ver yen u. Dima fiqih hol zonayox u wendişhol (mexrec né, çimkî kom mexrecon néşku veju néşkenu mexrec vejon rî îmomtî bikeru) u teqwayin u serrpîl yen u.

  Wendox néşkenu tabî bibu nîwendox î. Wendox: O merdim Fatîha raşt wonen u. Nîwendox: Fatîha ra yew herf pé xelet wonenu yaxut şedde nîyon ca. Yew merdim eşkenu Fatîha bimusu u la nîmusu nimaj yi tedi nî u. Wendiş eger mené Fatîha nîxeripnu zirar yi çinyu.

  Merdim balix eşkenu tabî bibu qij balix nîbî u yanî mûrahiq: Di-hîrî serr yi mendî bibu balix u pakî u nimaj zî weş zon u.

   Comyerd tabî bibu cînî u wendox nîwendox caîz nî u.

  Seméd musnayiş comî u cemeet qijon berdiş comî zaf xér u.

  Yew şexis comî di ça benu wa bibu hetta nîku vernîyé îmom eger hereketon îmom ra xeberé yi bibu eşkenu tabî îmom bibu. Merdim tebér comî do u la comî ra nizdi bu u hereketon îmom ra zî xeberdari bu u binaté yin di yew manî çinî bu eşkenu tabî bibu.

  Îmom ra ruknék ca ardiş guna u. Hz. Péxember (es) va: “ O merdim vér îmom saré xwi berz kenu nîtersenu Allah saré yi biku saré hér.”

   

  Merdim nimaj nîmruéj bikeru eşkenu tabî bibu merdim nimaj yérî kenu u nimaj ferzkerdox eşkenu tabî bibu qezakerdox u ferzkerdox tabî bibu sunnetkerdox.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ