Advert
as

İDRİS (ES)

 • Faruk TELCİ
 • 2016-04-25 12:26:14
 • 4949 Görüntülenme
 • Hz. Îdrîs (es) binaté hz. Adem u Nuh (es) do. Tékin vatu kitabon Homé ra zaf ders kerdén u déné wendiş acora yi ra omo vatiş; Îdrîs.

  Îdrîs (es) bad Adém pé qelem nuştiş di înson verîn u. Îlmé esteron u hesab ser xebat kerd. Terzî bi. Însonon ra  derzin îstîmal kerdox verîn Îdrîs (es) u. Yi ra vercu însonon puesté heywonon déné xwi ra. Her daîm qijon xwi rî nesîhet kerdén wa pé nîşîyén cé qijon Kabîl.

  Hz. Îdrîs (es) qijon xwi rî nesîhet kerdén u vatén: Homé rî îbadet bikerén u Yi rî wertaxon mevirazén.

  Hz. Péyxember (es) şewé mîrac di qata çarin di hz. Îdrîs di rî werî omi u yi di rî sohbet kerd.

   

  NUH (ES)

  Welaté Hz. Nuh (es) Iraq bi. Şaré yi Ved u Suwa u Yaxus u Yauq u Nesr rî îbadet kerdén. Milleté xwi îqaz kerd u va: In puton rî îbadet mekerén u Homé rî teyna îbadet bikerén.

  -Şar mi! Allah rî îbadet bikerén. Bi Allah yew homék şima bîn çinyo. Wa şuphé şima çinî bu ez şima pé ezab Homé tersne na. Bi Allah yew bîn rî perestîşî mekerén. Eger şima in tewir dewom bikerén ez tersena yew ezabék xidar bî u saré şima.

  Pîlon welaté yi va: Ma ti yew şaşbiyayî vînenî.

  -Şar mi! Mi di rî yew şaşbiyayî çinya. Labelé ez Péyxembér Homé wa Yi mi şima rî şirawit u. Rebbé mi mi rî çita wehîy bikeru ez eynon resnena şima. Ez holîyé şima wazena. Ez pé wehîy ték çiyon zona şima eynon nîzonî. Inka şima inay rî şaş monenî: Qé resnayiş rehmé xwi,  Homa şima rî yew péyxembér şirawitu u ina şima rî ecayîb yena.

  -Ti zî zé ma yew însonî. Ma onyenî mîyon m ara feqîr ma ti dima yenî. Ma şima xwi ra serdestî nîvînenî.  Ma şima zurker hesibnenî.

  -Ya eger ez yew delîlék ser da u in delîl Homé ra omo u o wext şima von se. Yi cé xwi ra mi rî yew rehmet şirawita u şima inay fom nîkenî. Şar mi! Eger şima nîwazené ez néşkena zor bidî şima. Şar mi! Ez qé ina xebaté xwi şima ra peron nîwazena. Homa Teala heq mi donu. Ez îmon ardoxon dormalé xwi ra nîkena ré. É resenî Rebbé xwi. Ez şima qewmék cahîl vînena. Ya qewmé mi! Eger ez yin dormalé xwi ra bikerî ré ezab Homé ver ra kom mi pawenu. Şima çé hîş kenî kom mi rî yardım kenu. Ez xeybon zî nîzona. Ez nîvona ez melek a. Ez derheq in merdimon şima yinon heqîr vînenî, nîvona: Allah xér nîdonu yinon. Zerr ré yin di çi esta en hol Allah zonu. Eger ez in meselon di yew xeta bikerî o wext ez bena zalim.

  -Ya Nuh! Ti ma di rî zaf mucadele kerd. Ti zaf elever şî. In çi ezabu ti ma pé tersnenî, bîyar.

  -Eger Allah biwazu ina ezab O téyna eşkenu bîyaru. Şima néşkenî Homé ecîz biverdén. Eger Allah qayil bu şima helaq bikeru ez néşkena şima bixelisnî u ez çendék xér şima biwazî zî. O Rebbé şima u. Peynî di şima şinî cé Yi. Ez encaq yew îqazkerdox a.

   

  -Ya Nuh! Eger ti in vaton xwi terk nîkerî ma ti nonî keron fek a.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ