Advert
as

SUREYA NAS

 • Faruk TELCİ
 • 2016-02-22 09:18:24
 • 4152 Görüntülenme
 •  

  Medîne di nazil bî a u şeş ayet a. Nomé xwi kelîmeya ayeta verîn ra gena.

  Pé nomé Homé Rehman u Rehîm

  1-            Vaj: Ez îltîca kena Pawitox însonon

  2-            Wayér însonon

  3-            Homé însonon

  4-            Weswesé xayin binkî ra ver

  5-            Ku o wesweson pif keno sîneyon însonon

  6-            Cinon u însonon ra î in

  Homa Teala Rebb/Pawitox her çî u la îtya di Rebbé té xwi nîsbet kerd însonon ku pé ina vaté xwi qiymet da însonon. Homa Teala yin viraştu, aqil da ci u her çî da u bin emir yin. Wa însonon inay hîşyar bikene yew Rebbé yin estu u wa Yi ra yardim biwazen. Allah Teala sureya Feleq di qé pawitiş yew sifet xwi va u îtya di hîrî heb va: Pawitox u Wayer/Melîk u Homa/Îlah. Yanî bizonen Rebbé şima wayér in wesfon u.

  Îtya di behs weswese bi u wa înson fom bikeru weswese çi çîkek xiraba u pîs a. Hem reyna bizon ku Allah her daîm însonon pawenu.

  Wayér însonon: Wazenu wa îdarekerdox bu u wazenu wa îdarebiyayox bu Allah Rebbé hemin u. Kom biwazu zelîl kenu u kom biwazu ezîz kenu. Înson wext kuenu zorî melîkon/padşahon ra îltîca wazenu. Allah Teala pé in ayeton vonu Mi ra îltîca biwazen. Çimkî Ez hem Rebbé yinon a u hem Rebbé şima wa.

  Înson onyenu dormalé xwi u vînenu tewir tewir nîmét diye yi u yenu pawitiş. Fom kenu yew REBBÊ yi estu. Tefekkur xwi dewom kenu u vînenu in Rebbé herkesî u her çî ra zengîn u. Muhtaç yew nî u her çî muhtaç Yi u u zonu WAYÊR yi estu. O her çî pawenu u rizqé herkés donu u herkes muhtaç Yi u. Taat u îbadet zî bibu bibu Yi rî benu u O zî layiq u. ayeton di her dor vaté kelîmeya “însonon” tekrar bî u in tewir qiymet diya wa însonon.

  Weswese: Yew çî limti pé gueşon nîyenu şinawtiş pifbiyayişé yi.

  Xennas: Limti. Her gurî pé binkî kerdiş.

  Cinn çi tewir weswese donî însonon ma mahîyeté ya nîzonî u la ayet u hedîson ra ma ték çîyon fom kenî. Mesela şeyton leîn herbkerdiş hz.Adém di Homa Teala râ îzin ték çîyon waşt u Allah îzin da ci. Pé sîlahon xwi techîz kerd u weswese da hz.Adém u yi xapit. Allah Teala in ayeton di techîzaton ku da u însonon yin ra behs kenu u wa xwi şeyton ra bipawen.

  Hz.Resul (es) vonu: Şeyton sér qelb înson di nuşenu ru u wext înson Rebbé xwi bîyaru xwi vîr remenu şinu. Eger înson Homé ra xafil bibu o wext yenu u weswese donu yin.” (Buxarî)

  Weswese dayiş însonon zafî u tewir tewir î. Mesela heval/embaz xirab. Her tewir xayinî u hîle musnenu înson rî. O çî xirab nîyenu înson vîr onu vîre yi. Ti îtîmad kenî heval xwi u o ti xapinenu.

  Ték estî wayér meqamon u îtîbaron genî bin mayeté xwi u her xirabî donî kerdiş.

  Reyna ték estî holî xirab u xirabî hol muejnenî ra. Heq batil u batil heq muejnenî ra. Qé inay hezar teqleyon erzenî.

  Allah Teala in xayinon hemin yanî cinn benu u înson benu ver vonu: Bizonen yew Rebbé şima estu. Şima Mi bîyeren xwi vîr her daîm Ez cé şima da. In yew herb u u şeyton çiré terk nîkenu u şima zî hetta nefes peyin terk mekén.

  Hz. Resulullah (es) her daîm Sureya Feleq u Nas wendiş tewsîye kerd u yin ra vatu: Muewwîzeteyn yanî Di Pawitox.

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ