Advert
as

Yusuf (es) 2

 • Faruk TELCİ
 • 2016-10-17 13:05:28
 • 4442 Görüntülenme
 •  

   

  Birayon biryar xwi kerd u va:

   

  -Ma babé xwi ra Yusuf biwaz, nîdonu ma. Ma şi vér Yusuf di kay biker ku wa o zî qayil bu ma di rî bîyeru.

   

  Şî vér Yusuf di kay kerd. Yusuf (es) wext yin in hal di dî persa:

   

  -Şima her wext in tewir kay kenî?

   

  -He. Ma her ruej şonatîyé heywonon di in tewir kay kenî.

   

  Yusuf va qé ina raşt a. Qij bi. Hes kaykerkdiş kot zerré yi. Gurî yin bibi asan/rehet. Çunkî yin qela zeri ra fetih kerd bi. Şî cé babé xwi u va:

   

  -Babé ma! Ti çi Yusuf ma di rî nîşirawenî. Wa o zî ma di rî bîyeru kuye/çol u kay bikeru. Ma miqaté yi kuenî.

   

  -Babé mi, mi yinon di rî bişira wu. Ez qayila şî u yinon di rî kaybikerî.

   

  -Gelé lajon! Ez yi nîşirawena. Yi ra durvindertiş mi rî zor u.

   

  Lajon Yaqub zaf israr kerd. Onya yinon ra xelasîyé yi çinya va:

   

  -Eger şima di rî bîyeru ez tersena verg yi biweru.

   

  Pé ina qal meqséd yi inay bi: Wa nîkişén. Eger yew çî kenî wa inay xwi rî bikerén perde.

   

  -Babé ma! Ma hindék xuért delalin ocadi bén u wa vérg bîyén u yi biwerén. Ina sînî bena.

   

  Yaqup seméd hon Yusuf yin ra tersene. Tersene ku zirarék biden Yusuf. Acora Yusuf yin di rî nîşirawiten. Ser ra şî u bin ra vejye, babé xwi îqna kerd. Babî teslîm bi hukum Homé.

   

  Yin Yusuf guret u şî ku. Hetta şiyiş ku her çî normal bi. Wext resé ku destpékerd Yusuf rî heqaret bikerén. Yew don yi ru u Yusuf bira bîn ra yardim wazenu. O bîn yenu u daha derba xidarin donu peru. Sarçimon yi gun di mend î.

   

  Mîyon birayon ra Rubîl xidar bi. Wext heqaret yi hed ra vejye Yusuf bira ku xalzé yi bi Yahuza ra (dadîyé Yusuf u Yahuza way bî, dadîyé Rubîl cîneka bîn bî) yardim waşt. Yahuza yin ra hérs bi:

   

  -Şima suez da bi mi ku ma yi nîkişenî. Bigerén yi bierzén yew yenék/hénék.

   

  Şî sér reyé karwanon di yew hénék tesbît kerd u Yusuf verda ra héni. Allah Teala Yusuf rî wehîy şirawit: “Meters.”

   

  Yin gav Yusuf verda ra zerré yenî, îşlîk yi tera vet bi. Yew heywonék sari birna u guné é heywon sawit îşlîk yi. Pé o îşlik gunin şî cé babé xwi Yaqub . Hemi bermene. Yaqub onya Yusuf nîdî. Şaş mend. O çî ku tersene ame yi sari. Hon Yusuf ame yi vîr.

   

  -Yusuf ça do? Çira ez yi nîvînen a.

   

  -Babé ma! Ma şî ku u kaykerd. Ma Yusuf cé heywonon xwi di na ru. Wext ma ame cé Yusuf ma çita bivîn? Yusuf çinyo. Verg amo u yi werdu. Yi ra pé in îşlik mend.

   

  Îşlik Yusuf gunin da babé xwi. Hz. Yaqub onya îşlik ra u va:

   

   

  -In verg çi merhemetin u. Ame u Yusuf kerdu parçi parçi la qariş îşlik yi nîda u. Yusuf werdu la îşlik nîdirna u. Mi ser sebir lazim u. Sebreko cemîl/weş. Qîrî-barî kerdiş çinyo.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ