Advert
as

Sureya Esr

 • Faruk TELCİ
 • 2016-03-14 13:23:44
 • 3945 Görüntülenme
 •  

  Mekke di nazil bî a u hîrî ayet a.

  Pé nomé Homé Rehman u Rehîm

  1-            Sond wonena esr

  2-            Înson zirar do

  3-            Bî îmon ardoxon u emelon salihon kerdoxon u yewbînon rî heq tewsîyekerdoxon u yewbînon rî sebirkerdoxon.

  Esr:  wext yérî u ya zî se ser.      

  Allah Teala zaf qiymet donu wext u Qur’on di zaf cayeyon di in wext ser sond wonenu.

  “Sond wonena şew”, “sond wonena ruej”, “sond wonena sérsibé”.

  Hom aTeala yew ayetéka bîn di sond wend bi sarré ruej u îtya di sond wend peynîyé ruej.        “Sond wonena vér teşteré/nîmruéj/ yanî wexté duha”. Allah eger sér yew çîkek sond biwonu yena fomkerdiş qiymet da u ci. Dor wext ser u dor viraştoxon ser sond wonenu. Ti ey înson bon dormalé xwi ra u fom biker, ders u îbret biger. In viraştoxon hemin di yew hîkmet u meqsed esta. Eger ti qayilî dinyé xwi u axîreta xwi bixelisnî qiymét inyon bizon. Allah sînî qiymet da u yinon ti zî qiymet bide ci.

  Allah xwi rî îbadetkerdiş pé wext ferz kerd u. sérsibé ser sond wendu u nimaj sérsibé di Homa yenu zîkirkerdiş. Vér nîmruéj merdim destmaj genu u benu rehet u tîcareta xwi di Homé ra tersenu u edalet ra şaş nîbenu.

  Wext yenu u şinu heqîqet di înson yenu şinu. Ey înson! Sînî yew mase zer ré aw di wext vîyernenu ti zî zer ré wext di wext vîyernenî. Mase sînî aw ra bivejyu qiymét ay zonu u la daha çîk tepa nîyenu in tewir înson zî wext zer ré wext ra bivejyu yanî bimiru fom kenu.

  Kom in wext vîyertiş di Homa u emron biyaru xwi vîr u emrék weş bivîyernu kéf kéf yi u. kom xeflet ra nîvejyu u şehwet u xirabî dima bigeru u a dinya bîn nîyaru xwi vîr qé yi xelasî çinya.

  “Herkes zirar do.”

  “La kom îmon bîyar u emelon salihon bikeru..”

  Ina bes a. Né. Bes nî a. Mîyon in emelon salihon ra Allah diyin vonu.

  “Heq u sebir tewsîye kerdiş.” Yanî xwi rî bisilmonî çinya. Bisilmoni xwi rî teyna bisilmoni nî u. Pé îmon şar xwi pawenu u kenu merdim hol. Ina goma verîna. In îmon emel wazenu. Acora her dewa yew bedel wazena. Îmon zî vonu: “Ey merdim! Eger ti vaté xwi di durustî emel biker. Qé Homé îbadetkerdiş u însonon di rî heq u edalet ser muamele kerdiş.”

  Wext bisilmoni pé in di wesfon xwi hemilna dima birayon xwi bînon rî zî yardim kenu. Înson mexluqaték medenî u. yanî cuyayiş/emirkerdiş di muhtac însonon bînon u. Dor esta bisilmoni bin zorî u bindestî di monenu. Qayilu birayon yi cé yi de bén. Dîn ma yewtî u yewbînon depiştişî tewsîye kenu. Vilabiyayiş u millet terkkerdiş red kenu. En merdim pîl o merdim ku mîyon şar di cuyenu u ezîyeton yinon rî sebir kenu.

   

   

   

   

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ