Advert
as

SUREYA FELEQ

 • Faruk TELCİ
 • 2016-02-15 12:41:34
 • 3664 Görüntülenme
 •  

  Sure ponc ayet a u Mekke di nazil bî a.

  Pé nomé Homé Rehman u Rehîm

  1-Vaj: Ez Rebbé feleq ra îltîcé xwi wazena

  2-Zirar é çîyon ku viraştu

  3- Wext tarî benu zirar şew ra

  4-Zirar gireyoné pifkerdoxon

  5-Wext hesed kenî zirar hasidon ra

                  Vaj: Ez îltîca kena Rebbé feleq

  Wext înson yew çî ra bitersu pawıtış xwi wazenu. Wext şew bena înson teyna monenu u qayilu her daîm yew cé yi di bu.

  Mené feleq; felqekerdiş, sérsibé u ruelnayé sérsibé. Allah Teala bisilmonon néyaron u zirardayoxon vînayayon u nîvinayayon ver ma hîşyar kenu u pé rehm u şefqét xwi ma ra vonu: Mi ra yardim biwazén, ez şima şinasnena u çi zeyifîyé şima esta zona.

  Zirar é çîyon ku viraştu

  Mumkînu in zirar hem înson xwi bi xwi ra u mumkînu viraştoxon bînon ra bîyeru meydon. Çi zirar dayox estî hemi daxîl ina mena yî. Vercu ma ser lazimu çîyon u însonon xirabon terk biker u holon di rî tîdirî bîyayiş.

  İna ayet u ayeta dima yena wext pîser bîyen wendiş yenu fomkerdiş ku pawıtış Homa Teala ra yenu waştiş. Mené Homa Teala ra zirar sérsibé ra pawıtış, waştişî tarîtîyon ra rueşnayî wa.

                  Wext tarî benu zirar şew ra

                  Şew tarî wa u înson eger çila çinî bu reyé xwi nîvînenu u zirar vînenu. Heşerat u maron u cinawiron u adiron u dizdon u her çi estu in hemi şew benî u zirau yinon zaf u. Yaxud kelîma “şew” mecazî wa u her çi zirardayox estu hemin qesd kena: Tarîtîya kufir, kîn, hesudî, fîkrayatu xirabin, recé xwi birnayiş u çî estî ku hol nî hemi. Tarî dima sînî rueşnayî yena o tewir xirabî dima zî rehetî yena.

                  Zirar gireyoné pifkerdoxon

                  Merdim şar xapinayox u her çî ca çot ra însonon muejnayox u çîyon batalon di rî emelkerdox.. hemi. Ayet vona îtîmad in însonon mekén u yinon ra dur vinderén u qiymet medén yinon.

                  In tewir zî omîy afomkerdiş: Pé meqam xwi şar rî heqaret kerdiş u heqqon yin werdiş, yin rî zulmkerdiş, fîtne vetiş, mîyon şar di çî xirabinon u fuhşîyaton vilakerdiş..

                   Wext hesed kenî zirar hasidon ra

   

                  Hesudî: Waştişé vînbiyayişé nîmeton şar dest do u ya zî qayil nîbiyayişé şar yew nîmeték destpé bikeru. Merdim hesud qayil nî u millet yi ra pîl bibu u ver şu u.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ