Advert
as

NİMAJ RUEŞON

 • Faruk TELCİ
 • 2016-02-01 12:44:01
 • 3745 Görüntülenme
 •  

              Nimaj rueşonon muekked sunnet u. Di qom u. Qoma vérîn di bî tekbîr îhrom hot tekbîr yenî ardiş. Qoma diyin di bî tekbîr qiyom/wiriştiş ponc tekbîr yenî ardiş. Nimaj dima di xutbé yenî wendiş. Xutbe vérîn di new tekbîr u xutbe diyin di hot tekbîr yenî ardiş.

  Şewa rueşon bad şiyiş tîj awon ra hetta îmom destpé bikeru nimaj rueşon tekbîr ardiş sunnet u. Rueşon qurbonon di rueja erefat sérsibé ra hetta peynîyé ruejé teşrîqon nimaj yérî nimajon ferzon dima tekbîr yenî ardiş.

  Wext nimaj rueşonon eştiş tîj ra hetta nîmruéj dewom kenu. Tîj qas yew mizraq berz bu nimaj kerdiş sunnet u.

  “Nîyet kena di qom nimaj sunnét rueşon fitir/remezon bikerî”

                  “Nîyet kena di qom nimaj sunnét rueşon qırbon bikerî”

  Eger îmom dima nimaj kenu vonu: “.. tebî bî ya îmom”

  Qoma vérîn di weccehtu dima Fatîha ra ver hot dor pé veng berz tekbîr yenu ardiş. Her tekbîr di dést benî berz. Her tekbî r ra ver zerré xwi ra “subhanellahî wel hemdulîllahî we la îlahe îllallahu wellahu ekber” vatiş sunnet u. Baco Fatîha u suré zamm wonen u.

  Qoma diyin di wext wirzenu we bî tekbîr wiriştiş ponc tekbîron on u.

  Qoma verîn di Suré Qaf u qoma diyin di Suré Qemer yaxut qoma verîn di Suré ‘Ela u qoma diyin di Suré Xaşîye yaxut qoma verîn di Suré Kafîrun u qoma diyin di Suré İxlas wendiş sunnet u.

  Di qom nimaj dima îmom di xutbon wonen u.

  Rueşonon di tekbîr ardiş cînî bena u comyerd benu qij benu u pîl benu qé herkes sunnet u. Vaté tekbîr:

  “Ellahu Ekber Ellahu Ekber Ellahu Ekber. La îlahe îllallahu wellahu ekber. Ellahu ekber we lîllahîl hemd. Ellahu Ekber kebîra, wel hemdulîllahî kesîra we subhenallahî bukreten we esîla. La îlahe îllallahu wehdehu, sedeqe we’dehu, we nesare ‘ebdehu, we ee’zze cundehu, we hezemel ehzabe wehdehu.”

  Merdim nimaj dima tekbîr bikeru xwi vîr eger zaf wext nîşyu çi wext bîyeru yi vîr o wext on u.

  SUNNÊT RUEŞON BÎN

  1-            Ruejé rueşon xusul guretiş. Wext yi nîmé şewé rueşon u. La eştiş şefeq dima guretiş daha hol u.

  2-            Buya weş sawitiş u pueton rındon xwi ra dayiş u yew reyi ra şiyiş u reyi bîn ra omayiş.

  3-            Vér rueşon Remezon ték çî werdiş. Vér nimaj qirbon hetta nimaj kerdiş çîk nîwerdiş.

  4-            Nimaj rueşon qırbon binék lez kerdiş u nimaj Remezon binék eré kerdiş.

  NİMAJ GÎRAYÎŞ TÎJ U AŞM

  NİMAJ ŞİLÎ

  NİMAJ TERS

  PUETON U EŞYa XEMİLNAYİŞ

  Pueton îpek xwi ra dayiş u engiştoni zerîn comyerdon rî heromu u cînîyon rî helal u. Zerd wazenu tay bu wazenu zaf bu ferq nîken u. Qismék pueton îpeki bu u qismék bîn pemi yaxut keten bu îpek zaf nîbu caîz u.

  Serd u germ xidar u nîweşî ver ra pueton îpekin xwi ra dayiş caîz u.

   

  Çendék eşya estî tedi zerd estu eynon îstî’malkerdiş herom u. Ina mesela di cînî u comyerd yewu u farqnîkenu.  Dindon, pirnik u gişt zerdi ra virazyu caîz u. Engiştoni sîmin caîz u. 

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ