Advert
as

ŞAHADET

 • Faruk TELCİ
 • 2016-02-29 13:11:23
 • 4306 Görüntülenme
 •  

   

  “ É merdimon reyé Homé di omey kiştiş yinon ra mevajén mérd î u é gonî yî. La şima fom nîkenî.” ( Sureya Beqere: 155)

  Şehadet mené ya vînayiş a. Şahît Vînayox u. Şahîdî kerdiş heq u heqîqet a.

  Allah Teala înson viraşt u yi xwi rî kerd şahîd. Yanî înson ina dinya di viraştoxon Rebbé alemon Muşahede kenu u vonu: Ez vînena u îqrar kena ku Allah yewu u in mexluaqat hemi inay tesdîq kenu.

  Bad ina muşahede nefs pîltîyé Homé qebul kenu u benu bisilmoni. Ruh u bedén xwi teslîm Homé kenu. Ti bonî tarîx ra ti vînenî tım peyxemberon  u  muminon qé inay xebat kerdu. Elbet ver ina xebat u cehdé yinon ték merdim vindertî. Vercu yinon îqna kerdiş u dewa ra war verdiş ser xebat kerd duşmenon yinon.

  “Ma in dîn ser Muhemmed u çend tenon zonî. Zobî yew çinyo...”

  “ Ina dewa war ver ma en keynayon xei holon ra keynon xei bıde ti, né eger tı pé ına dewa qayilî bibî en zéngîn ma hetta ti bibî en zengîn ma ma mal bide ti...”

  Nîbî. Goma diyin di tehdît kerd uçimon yın ters na.

  “É kagiron va: Eger şima in gurî yanî dewet dîné Homé  terk nîkerén ma şima nonî  keron feka ya zî ma ra yew zirarék resenu şima”

  Reyna nîbî. Goma hîrin di Dewra zulm u heqaret eşkera kerd.

  “ Hetta a omîya verînon şima sari nîyeru şima sari şima vonî qé şinî cennet”

  Fayda nîdî kafiron u muşrîkon. Téki peyxemberon u müminon şehîd  kerd.

  Habîl u Zekerîyya u Yehya u Hebîbé Neccar...

  Alim pé îlmé xwi şahîdîyé Homé kenu la şehîd pé gon xwi şahîdî kenu. Ina dinya di înson en zaf xwi ra hes kenu u wext heyat yi biku tehluke her çî kenu. La ték çî yanî şîar estî in bîyerén ca înson qé hîş nîkenu u gon xwi feda kenu. Ma inay ra vonî “ şehîdî”.

  Şehîd şahîdî dewr u zemonî xwi u. Hem holî u holon rî şahîdî kenu u hem xirabî u xirabon rî. Şehîd xuzuré Homé di şahîdî ya heq kenu. Yi ra ma persenu. Ma eger hol bi ma hesab xwi rehet donî. Eger qé dîné Homé xebat nîkerda se halî ma zoru.

  Şehîd o qas pîl u Allah ma men kerdu ma yin ra vaji é merdî. É ma ser şahîdî. Cé Homé di pé tewir tewir rizqon u nîmeton yenî îkram kerdiş.

  Kom şehîdî heq kenu Allah yinon zonu u inay yin ri îkrom keno. Yinon di rî ruetiş u guretiş kenu. Gon u ina dinyé yin genu u cennet u rizé Xwi u axîret rueşenu yin. In çi tîcareté ka hol a. Çi mubarek a.

  Şehîd bereket u. Şehîd rehmet u. Şehîd hebal u embaz peyxemberon u.

  La kom şehîd u?  Hz. Peyxember es. Vonu:

   

  “ Her kom qé dîn Homé bî u kiştiş ŞEHÎD ow u.” Qé qewmîyet u cengawerî u sosyalîzm u qapîtalîzm u Duşmenetîyé bisilmonon herb biku u bîyeru kiştiş o ŞEHÎD NÎ

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ