Advert
as

YAQUP U YUSUF (es)

 • Faruk TELCİ
 • 2016-10-10 12:39:51
 • 4207 Görüntülenme
 •  

  Yakup laj Îsheq laj Îbrahîm (es) u. Nomé dadîyé yi Refaqa wa. Yaqup (es) u biré yi Eys dilet omé dinya. Yaqup (es) cé xalon xwi di bi pîl. Beden ra zeyif, weqarin, qom derg u rî weşin bi.

   

  Yaqup (es) keyné xal xwi Leyya di rî zewij ya. Baco wayeya bîn Rehîl di rî zewij ya.

   

  Homa yi kerd péyxember u emir kerd wa şu Oraşalim (Qudûs). Yew héga guret. Îbadetgah viraşt u nome da ci: Îl.

   

  Baco şi cé babé xwi Îshaq (es). Wexték cé babé xwi di vindert u bad mérg babé xwi wezîfé yi guret: PÊYXEMBERTÎ.

   

  YUSUF (es)

   

  Yusuf (es) laj Yaqup (es) u. Wext Yusuf (es) ame dinya babî yi, yi şirawit cé xalé yi. Cé ya di bi pîl u gérene. Babî u xalé Yusuf (es), Yusuf (es) ra zaf hes kerden. Yaqup (es) wayé xwi ra va:

   

  -Wayé mi! Îtya ra pé Yusuf teslîm mi biker. Ina deqa ra pé, ez yew seet néşkena Yusuf ra dur vinderî.

   

  -Wallahî ez zî néşkena yi ra yew seet dur vinderî biré mi.

   

  Wext Yaqup (es) zaf israr kerd, wayé yi va:

   

  -Dé wa çend ruéj cé mi di bimonu u baco reyna ti genî u benî.

   

  Ina qal va, bad dest pé kerd xebat. Yew miyé xalé Yusuf (es) bibî. Pé a miy mîyoné Yusuf (es) gire da. Ser ra binék wext şi u kerd qîrî:

   

  -Miyé mi bî vîn.

   

  Géré u a miy Yusuf (es) di dî.

   

  -Goré şerîet ma, mal yew merdim kom di rî bî u vînayiş, o dizd çend ser benu xizmetkar wayér mal. Yusuf (es) çend ser xizmetkar mi no.

   

  Xalé Yusuf (es) ina mesela biré xwi Yaqup (es) ra va. Fom kerd yew çî estu la gore vînayon néşka çîk vaju. Bizer Yusuf (es) teslim kerd wayé xwi.

   

  Çend ser dima Yaqup (es) laj xwi Yusuf (es) teslîm guret. Yaqup (es), Yusuf (es) ra zaf hes kerdén. Birayon yi inay ra hes nîkerdén. Weş yin nîşîyené.

   

  Ruejék Yusuf (es) ame ci babé xwi u va:

   

  -Mi honék dî. Hon xwi di tîj u aşm u yewndes heb esteron mi rî secde kerdén.

   

  -Laj mi! Biron xwi ra behs in hon xwi meker.

   

  Birayon yi in hon ra bî xeberdar u binaté xwi di qisekerd: Tîj babî ma wa, aşm dayé ma wa u esteré zî ma yi.

   

  Zeré yin di yew hesudî viraz ya. Mîyon xwi di qisekerd u va ma gereka ina mesela hel biker.

   

  “ Ya ma yi bikiş u ya zî ma yi ber cayeko dur di biverd u bî. Eger ma inay biker babî ma, ma ra teyna hes kenu.”

   

  Mîyon yin di en aqilin Yahuda bi. Va:

   

   

  -Yusuf mekişen. Çunkî înson kiştiş gunayeko pîl u. Yi bierzén yew héni u wa qeflék bîyeru u ber u. Eger şima kenî inay bikerén.

  Faruk TELCİ
  Faruk TELCİ
  KÖŞE YAZARI
  BİYOGRAFİ